Wijkraad en wijkvereniging Dierdonk

De wijkraad Dierdonk stelt zich ten doel om de belangen van de bewoners van Dierdonk met betrekking tot de leefbaarheid in Dierdonk te behartigen.

De wijkraad tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het uitvoeren van navolgende aktiviteiten:

  • Het inventariseren van behoeften onder inwoners van Dierdonk
  • Het organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van wensen van de inwoners van Dierdonk ten aanzien van hun
  • Het nastreven van volledige inspraak van de bewoners ten aanzien van openbare voorzieningen in Dierdonk.
  • Het zijn van een gesprekspartner voor de politieke partijen en gemeente.
  • Alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.