Wijkraad Helmond-West

Spelen en Genieten

Een wijk waarin ruimte is om te spelen en te genieten. En een wijk waarin zorg steeds meer naar u toe wordt gebracht.

Mens en Maatschappij

Gemeente Helmond en haar partners werken er hard aan om voorzieningen op een nog hoger niveau te brengen.

Plannen en Planning

In Helmond West gaat de komende jaren veel gebeuren. Er komt een Wijkhuis Brede School in het hart van de wijk. Het Combicentrum wordt opnieuw ingericht. Aan de rand van de wijk wordt de Kasteelherenlaan aangelegd. Het Goorloopgebied wordt uitgebreid met een wijkpark en een ecologische verbindingszone. Oude woningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwe huizen. Straten en pleinen worden opgeknapt. Ook wordt geïnvesteerd in de verdere versterking van de onderlinge samenhang tussen de bewoners en meer veiligheid in de wijk.

De plannen voor Helmond West zijn vastgelegd in het wijkontwikkelingsprogramma, kortweg het WOP. In de animatie kunt u precies zien welke zes grote fysieke projecten er zijn. Bij de planning kunt u zien wat er in 2012 op het programma staat.