Wijkraad Stiphout-Warande

Doel en taak van de wijkraad
Het doel van wijkraad Stiphout-warande is de kwaliteit van de leefbaarheid in de wijk te behouden en waar mogelijk te vergroten. Dit betekent burgers stimuleren tot activiteiten ofwel initiatieven vanuit bewoners mogelijk maken door ondersteuning en financiële impulsen.
De wijkraad legt verbindingen, coördineert, informeert en is intermediair tussen gemeente en bewoners en omgekeerd.