“Burgerberaad is een goede zaak”

Het kabinet wil Nederlanders vanaf 2024 in een nationaal ‘Burgerforum klimaat’ mee laten denken over duurzame consumptie, circulariteit en reizen. In dit burgerberaad geven zo’n 175 mensen samen advies over hoe we in Nederland kunnen eten, spullen gebruiken en reizen. Op een manier die beter is voor het klimaat. “Zo’n burgerberaad is een goede zaak”, vindt onze Helmondse Klimaatburgemeester Brigitte van de Koevering.

“Ik volg al een poosje Eva Rovers, die met haar burgerberaad de oproep doet om politiek niet alleen aan politici over te laten”, zegt Brigitte van de Koevering. “Met haar bureau burgerberaad wil ze burgers betrekken bij grote maatschappelijke veranderingen. Om een voorbeeld te geven; in Ierland leidde zo’n burgerberaad tot een aanpassing van de abortuswetgeving en is abortus gelegaliseerd. Ik denk dat onze klimaatvraagstukken ook vragen om zo’n aanpak.”

Goed georganiseerd

Brigitte: “Zo’n burgerberaad is een goed georganiseerd forum waar in dit geval 175 mensen via loting voor worden gevraagd. Ze vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving. En worden gedurende een langere tijd gefaciliteerd en geïnformeerd over een bepaald thema. Het is een intensief en zorgvuldig traject. Wanneer men dan met een advies naar buiten komt moet het kabinet wel van hele goede huize komen, willen ze dit naast zich neerleggen.”

Vertrouwen

Volgens Brigitte zou het negeren van adviezen door het kabinet grote gevolgen hebben: “Met name voor het vertrouwen in de democratie. Tegelijk zou het mensen demotiveren om zich in de toekomst in te zetten en hun stem te laten horen. Ik denk dus dat het een goede zaak is. En dat er veel meer betrokkenheid is bij het onderwerp, wanneer burgers zelf aan zet zijn.”

Meer invloed en zeggenschap

Met het burgerforum wil het kabinet de invloed en zeggenschap van mensen op grote maatschappelijke veranderingen, zoals de klimaatopgave, vergroten door hen om advies te vragen. Daarnaast wil het kabinet de representatieve democratie versterken. Dat kan door meer mensen beter te betrekken bij politieke besluitvorming die hen raakt. Vorig jaar zomer kondigde het kabinet aan om samen met de Tweede Kamer de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *