Drukke agenda WAP Brouwhuis

Op donderdag 20 april vond de jaarlijkse WAP (Wijk Actie Plan) vergadering met genodigden en wijkbewoners plaats. Helaas was de opkomst laag. Behalve enkele wijkbewoners waren de meeste aanwezigen professionals uit de wijk of mensen die werkzaam zijn in de wijk.

Het afgelopen jaar was een veelbewogen jaar voor de wijkraad. De wijkraad moest helaas afscheid nemen van enkele zeer vertrouwde gezichten. Maar zij hoopt binnenkort het bestuur uit te mogen breiden met nieuwe gezichten.

Allereerst was de stankoverlast het gesprek van de avond. De wijkbewoners zijn daar duidelijk nog niet klaar mee. Maar om dat probleem het hoofd te bieden, moet het ledenbestand van Wijkraad Brouwhuis wel groeien. Want dat ledenbestand is op dit moment te klein, gelet op het inwonersaantal van Brouwhuis. Daardoor is het draagvlak niet groot genoeg. De wijkraad roept wijkbewoners dan ook op om lid te worden. Heb je interesse, meld je aan via het inschrijfformulier op www.wijkraadbrouwhuis.nl.

Veel doelen uit het WAP zijn inmiddels wél bereikt. Denk bijvoorbeeld aan een 100% dekkend WhatApp-netwerk dat nog altijd up and running is. Maar ook de realisatie van een jeugdwijkraad stemt tot tevredenheid. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Aansluitend was er een sessie waarin de deelnemers hun punten ter verbetering van de wijk op konden schrijven.

Ergernissen

Brouwhuis blijft een wijk waarin nog altijd te hard gereden wordt. Daarom wil men daar graag meer verkeersmaatregelen zien. Verschillende plekken in de wijk staan te boek als ‘zeer onveilig’. En dan gaat het niet alleen om autowegen, maar ook om enkele fietspaden. Tegelijk kampt de wijk met veel parkeeroverlast; automobilisten parkeren hun auto vaak op de stoep of in het gras. Verder ziet men graag meer aandacht voor het groenbeheer in de wijk. Afgelopen zomer groeide het onkruid meters hoog tussen de tegels uit en dat zorgde voor veel ergernis bij bewoners. Los daarvan wil men ook graag meer aandacht voor de perkjes in Brouwhuis. Veel van die perkjes zijn afgelopen zomer verslonsd, ook weer tot ergernis van veel bewoners.

Toegankelijkheid

Voor veel ouderen stond de slechte staat trottoirs en wegdek hoog op de agenda. Veel ouderen lopen graag een rondje in de middag om vitaal en in beweging te blijven. Maar het wordt ze goed lastig gemaakt door losliggende stoeptegels en boomwortels. Daarbij weten ouderen ook niet zo goed hoe ze meldingen kunnen maken bij de gemeente om dit probleem aan te pakken. Melding maken via de site van de gemeente blijkt moeilijk. De wijkraad gaat bekijken of dit makkelijker kan voor mensen op leeftijd.

Informatieboekje

Bewoners snakken naar een algemeen informatieboekje, waarin ze alle informatie over de wijk terug kunnen vinden. Dat geldt vooral voor de jongere generatie, die het wijkblad De Corridor niet leest. Zo moet het informatieboekje belangrijke contactgegevens van verenigingen, huisartsen en spoedposten bevatten. Het bestuur van Winkelcentrum Brouwhorst heeft hier wel oren naar en wil graag financieel bijdragen. Daardoor kan het Ondernemersfonds van Helmond er een go op geven en het resterende bedrag bekostigen. Het boekje lijkt er dus inderdaad te komen.

Kortom, er liggen voldoende op te lossen problemen en ideeën waar de wijkraad mee aan de slag kan.

Foto’s: Hans Choufoer

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Jason Gerritsen

DitisHelmond medewerker: video-journalist - IT ondersteuning Gepassioneerd, enthousiast, gedreven.

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Holke J.M.Flapper Reply

    Ik kan de wijkraad Brouwhuis alleen maar succes wensen en waardering uitspreken voor hun inzet. Door de burgers meer en sneller te informeren zal mogelijk het interesse ook toenemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *