“Er is geen sprake van ‘meer betalen'”

Naar aanleiding van onze berichtgeving over problemen met rattenoverlast in diverse Helmondse wijken, kregen we veel vragen van bewoners. Onder meer de vragen: ‘Zou het rattenprobleem wellicht een gevolg kunnen zijn van het feit dat steeds meer mensen hun afval langs straten en wegen dumpen? En heeft dat dan weer te maken met het feit dat men ‘meer is gaan betalen’ voor het aanbieden van afval?’ Vandaag reageert de gemeente op deze vragen. 

De redactie van Dit is Helmond kreeg de afgelopen dagen heel wat vragen en suggesties aangereikt van wijkbewoners in Helmond, in verband met de rattenoverlast in hun buurt. Daarom stelden we de gemeente wat vragen om meer duidelijkheid te krijgen. Vandaag kregen we antwoord van de gemeente. In eerste instantie op de vraag of de vele vuilniszakken op straat een rol kunnen spelen bij de overlast. “De aanwezigheid van gedumpte vuilnis op straat heeft een aantrekkende werking op ongedierte, waaronder ratten”, zegt de gemeente. “Maar een één-op-één relatie met de ervaren situatie in Brouwhuis kunnen we niet maken, omdat daar ook andere factoren een rol spelen. Denk onder meer aan de aanwezige schuilplekken.” Eén van die schuilplekken is het NS-talud, zo werd eerder al duidelijk.

Talud

Volgens de gemeente is het talud van NS (Prorail) een ideale schuilplaats voor ratten. “De ratten maken er graag gebruik van. Als gemeente kunnen we helaas niets in dat gebied, maar we voeren hierover wel overleg met Prorail. Ook zij werken daar momenteel aan bestrijding.”

Niet meer betalen

Ook vroegen veel wijkbewoners zich af of de illegale dumpingen wellicht te maken hebben met verhoogde tarieven voor het aanbieden van huisvuil. De gemeente zegt hierover: “Wij nemen aan dat men hier doelt op het feit dat sinds 2021 de bewoners van laagbouwwoningen in Helmond via Diftar betalen op basis van de hoeveelheid aangeboden afval. Belangrijk om daarbij op te merken is dat er geen sprake is van ‘meer betalen’. Wel is sprake van betalen op basis van wat bewoners aan restafval aanbieden, niet meer op basis van een vast tarief. Bij goed afval scheiden kunnen bewoners de kosten juist drukken.”

“Overigens wordt GFT-afval nog steeds gratis opgehaald en gooit men daardoor geen eten buiten de containers weg. Sinds de invoering van Diftar is het aantal illegale afvalplaatsingen bij afvalcontainers wel wat toegenomen. Dat is inmiddels duidelijk”, aldus de gemeente Helmond. 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *