Helmond is geselecteerd voor het landelijke programma Preventie met Gezag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit programma is gericht op het weerbaar maken van jongeren in kwetsbare wijken.

Het gaat daarbij met name om weerbaarheid tegen criminaliteit en voorkomen dat jongeren daarin verder afglijden. Als het plan van aanpak wordt goedgekeurd, ontvangt Helmond de komende 4 tot 10 jaar maximaal één miljoen euro per jaar vanuit het ministerie. Het geld komt goed terecht, want in sommige wijken en gebieden in Helmond is de kans groot dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen of daarin doorgroeien. Daarom werkt de gemeente al aan een programma voor de jeugd voor de komende jaren. Met het extra geld kan Helmond in de meest kwetsbare gebieden de komende jaren extra maatregelen nemen.

Voorkomen én grenzen aangeven

Burgemeester Blanksma: “Alle jongeren verdienen perspectief. We willen jongeren zo weerbaar mogelijk maken. Zo voorkomen we dat jongeren verleid worden tot criminaliteit. Wie toch in de problemen dreigt te komen, willen we snel het juiste pad ophelpen en perspectief bieden. Met geld uit dit landelijke programma kunnen we duurzaam interventies inzetten in wijken waar extra ondersteuning nodig is. Jongeren krijgen hiermee perspectief op werk en inkomen en worden tegelijkertijd streng en consequent aangepakt als ze dreigen af te glijden richting criminaliteit.”

Plan van aanpak wordt deze zomer opgesteld

Op dit moment werkt de gemeente, samen met haar partners in zorg en veiligheid, het plan van aanpak uit. Naar verwachting is het plan na de zomervakantie klaar. Hiermee kan Helmond ook de aanvraag voor het programma Preventie met Gezag bij het ministerie indienen. In het plan van aanpak werken de partners ook uit in welke wijken het geldbedrag van het ministerie ingezet wordt.

Met het plan bouwen we voort op bestaande initiatieven

Wethouder Dortmans: “De afgelopen jaren startten in Helmond veel mooie initiatieven om jongeren uitzicht op een betere toekomst te bieden. Daarin speelden onze samenwerkingspartners zoals Jongerenwerk en het onderwijs een heel belangrijke rol. Helaas moeten we constateren dat we met de huidige aanpak ingehaald worden door de realiteit, zoals ook de cijfers laten zien. Met hulp vanuit het ministerie slaan we nu in Helmond binnen het sociaal en veiligheidsdomein de handen ineen om te komen tot één structurele aanpak.”

Preventie met Gezag

Het programma Preventie met Gezag is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De aanpak bestaat uit het bieden van kansen aan jongeren (en indien aanwezig hun broertjes of zusjes) die kwetsbaar zijn en mogelijk makkelijker in de criminaliteit belanden. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn; lespakketten op scholen over hoe om te gaan met (groeps)druk, extra inzet van jongerenwerk en straatcoaches of een intensieve 1-op-1 aanpak. Met dit programma zet het ministerie samen met geselecteerde gemeenten stevig en structureel in op preventie van jeugdcriminaliteit.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *