‘Geen verschil in uitvoering regeling zelfstandige ondernemers’

Er is geen verschil in de uitvoering van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) tussen de zeven Senzer-gemeenten. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van Helder Helmond. Alexandra Koolen en Martijn Rieter van de fractie kregen de indruk dat er binnen Senzer per gemeente anders wordt omgegaan met die regeling.

“Het door u genoemde verschil heeft te maken met het soort voorziening dat de inwoner aanvraagt. Voor de uitkering voor levensonderhoud zijn andere gegevens nodig dan voor een lening voor bedrijfskapitaal”, leggen burgemeester en wethouders uit. “Daarnaast komt het regelmatig voor dat ondernemers niet alle gegevens aanleverden. Dan wordt verzocht om aanvullende informatie. Ondernemers die snel alle benodigde gegevens hebben aangeleverd, hebben sneller een voorschot ontvangen.

https://www.senzer.nl/contact-tozo zou volgens Helder Helmond in Helmond maar 90% uitkeren, in tegenstelling tot omliggende gemeentes die wel 100% uitkeren. Volgens B. en W. waren de definitieve voorwaarden in het begin nog niet bekend en konden er geen definitieve beschikkingen worden opgemaakt. Ondernemers kregen daarom een voorschot van 90%. In de maanden maart en april zijn voorschotten verstrekt. Vanaf mei is gewerkt met definitieve beschikkingen van 100 %.

Drukte

Het was enorm druk met alle aanvragen waardoor de communicatie blijkbaar niet altijd soepel verliep. Normaal worden 4 personen ingezet voor het verwerken van aanvragen van bijstand voor zelfstandig ondernemers. In het kader van de Tozo heeft Senzer dat in korte tijd opgeschaald naar wel 60 personen. Met als gevolg dat niet alle ondernemers een vaste contactpersoon hadden.

Een Tozo-uitkering geldt voor drie maanden en kan verlengd worden tot en met september. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Alleen ondernemers die vanaf 1 maart 2020 Tozo kregen, kunnen de maximale zeven maanden ontvangen. Een aanvraag voor de tweede ronde van Tozo kan worden aangevraagd tot uiterlijk 31 augustus, met terugwerkende kracht tot maximaal 1 juni.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *