Gemeente Helmond kampioen binnenhalen subsidies

De gemeente Helmond doet het goed, als het gaat om het binnenhalen van subsidies. Want samen met de gemeenten Heiloo en Zevenaar ontving Helmond in de periode 2017-2022 gemiddeld de meeste subsidie per inwoner. Zo ontving Helmond ruim 70 miljoen euro aan subsidies, gemiddeld 745 euro per inwoner. Daarvan komt het grootste deel van de Provincie Noord-Brabant. Kerkrade en Veldhoven maken de top 5 compleet. Dat blijkt uit een gezamenlijke analyse van subsidiebureau Ignite Group en onderzoeksbureau Ipsos I&O op basis van openbare subsidiebronnen.

In de periode 2017-2022 is in totaal voor 2,9 miljard euro aan subsidies verstrekt aan Nederlandse gemeenten, exclusief bijdragen uit het gemeentefonds en specifieke uitkeringen (SPUK’s). Dit komt neer op gemiddeld 483 miljoen euro per jaar. Gemeenten ontvangen voornamelijk subsidies van de provincies, gevolgd door de Europese Unie en de rijksoverheid.

Provinciaal aandeel
Het gaat hierbij dus puur om subsidies voor gemeenten. Subsidies aan bedrijven en instellingen binnen de gemeente vallen er buiten. Van de subsidies die gemeenten ontvingen, is ruim driekwart (79 procent) afkomstig van de provincies. In totaal komt dat neer op een bedrag van ruim 2,2 miljard euro. Een zesde deel (474 miljoen) is verstrekt door de Europese Unie. En de resterende 145 miljoen – vijf procent van het subsidietotaal – komt van het rijk.

Boven landelijk gemiddelde
Over de gehele periode 2017-2022 ontving de gemeente Helmond ruim 70 miljoen euro subsidie. Dat is gemiddeld 745 euro per inwoner. Omgerekend naar jaarbedragen gaat het gemiddeld om 124 euro per inwoner per jaar. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 27 euro per inwoner per jaar. Verreweg het grootste deel (ruim 55 miljoen) kreeg Helmond in het kader van het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. Daar nemen ook andere gemeenten in de regio deel aan.

Lokale bereikbaarheid
Na Helmond staan Heiloo en Zevenaar op de tweede en derde plek met respectievelijk 701 en 679 euro aan ontvangen subsidies per inwoner in de genoemde periode. Ook voor die gemeenten geldt dat zij grote subsidies ontvingen om de lokale bereikbaarheid en infrastructuur te verbeteren.

Context
Het onderzoek laat zien dat er duidelijke verschillen zijn tussen gemeenten in de subsidiebedragen die ze per inwoner ontvangen. Maar die cijfers zeggen volgens Jan Baake, senior consultant bij Ignite Group, niet alles. “Sommige gemeenten treden bijvoorbeeld als penvoerder op namens andere gemeenten. Hierdoor lijkt het alsof de volledige subsidie bij één gemeente terechtkomt. Dat is echter niet zo. Het is daarom belangrijk dat we de cijfers in de juiste context plaatsen.”

Schommelingen
Wat opvalt in de onderzochte periode is dat het jaarlijkse subsidiebedrag aan gemeenten flink schommelt. Zo daalde het bedrag van 480 miljoen in 2017 naar 322 miljoen in 2019. En daarna neemt het geleidelijk weer toe tot 682 miljoen euro in 2021. In 2022 zakte het subsidiebedrag terug tot 516 miljoen euro. “Hoewel dit bedrag met zeven procent steeg ten opzichte van 2017, vertelt dit niet het hele verhaal”, zegt Laurens Klein Kranenburg, onderzoeker bij Ipsos I&O. “Want als we de ontwikkeling corrigeren voor inflatie en landelijke bevolkingsgroei, dan daalden de subsidies in de periode 2017-2022 met 13 procent.”

[Bron: website Binnenlands Bestuur]

Lees ook: Organiseren GLOW 2024 niet haalbaar voor gemeente zelf

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *