Gemeente Helmond: ‘Uitdagingen voor herstel van de stad’

De coronacrisis heeft grote gevolgen, ook op het beleid van de gemeente Helmond en daarmee op de begroting van Helmond. De komende maanden wordt steeds scherper zichtbaar hoe groot de schade is van de coronacrisis en hoe lang het duurt om hiervan te herstellen.

Normaal gesproken lag er in deze tijd van het jaar een Voorjaarsnota klaar, waarin richting wordt gegeven voor de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024. Daar is het nu dus te vroeg voor.

Impact coronacrisis

De forse maatregelen om de gevolgen voor de volksgezondheid te beperken, hebben economisch en (daarmee) sociaal grote effecten voor Helmond. Woensdag is wel een Perspectiefnota gepresenteerd aan de gemeenteraad. Die schets een financiële doorkijk naar 2024, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte financiële ontwikkelingen.

Jaarrekening 2019

De Jaarrekening van 2019 laat een positief saldo zien van 11 miljoen euro. Er was een tekort op het sociaal domein. Dat betekent dat er teveel geld nodig is geweest voor ondersteuning van de mensen die het (tijdelijk) niet redden. Daarvoor zijn de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet in het leven geroepen. De speciaal hiervoor gevormde reserve was voldoende om dit tekort op te vangen. Dit laat volgens het college zien dat Helmond een financieel gezonde gemeente is.

Wethouder Serge van de Brug van Financiën: “De coronacrisis brengt grote onzekerheid met zich mee. Dit geldt ook voor de inschattingen die wij kunnen maken van de effecten die de crisis heeft op de gemeentelijke begroting. De komende maanden werken we eraan om die beter in beeld te krijgen.” De bedoeling is om in het najaar de Programmabegroting 2021-2024 te presenteren.

Uitdagingen voor 2021

De stijgende kosten in de jeugdzorg en welzijnszorg (Senzer) zijn de komende jaren een uitdaging. Zoals gezegd zijn er flinke inspanningen nodig om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Helmond heeft voldoende reserve, maar de komende maanden moeten er keuzes gemaakt worden om de structurele uitgaven te verlagen. Op 30 juni vergadert de gemeenteraad hierover.

Deze vergadering is dan ook weer live te volgen via https://www.helmond.nl/gemeenteraad

(Foto: Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *