Gemeenteraad Helmond wil bewoners meer betrekken bij het werk van de politici.

Hoe kun je als gemeenteraad efficiënter samenwerken en hoe kun je inwoners beter betrekken bij het werk van de politici? Dat vroeg de fractie Helder Helmond zich af en diende onlangs in de gemeenteraad een motie in voor een zogenaamde ‘Quick Scan Lokale Democratie’. Het voorstel om de eigen lokale democratie kritisch te analyseren, werd op de SP na door de volledige raad gesteund.

Het College van Burgemeester en Wethouders gaat er nu mee aan de slag. De bedoeling is dat meningen van inwoners, raadsleden, fractieondersteuners, ambtenaren en collegeleden over de samenwerking tussen de gemeente en inwoners gepeild worden. De gemeente Helmond krijgt een beter beeld van de stand van de eigen lokale democratie. De uitkomst is dan een startpunt om in gesprek te gaan met inwoners. Op die manier zou de betrokkenheid onder de bewoners kunnen groeien.

Lage opkomst

Volgens raadslid Martijn Rieter kende Helmond tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen de laagste opkomst van Nederland. “En dat terwijl de stad voor een aantal ingewikkelde, maatschappelijke opgaves staat, waarbij de inbreng van inwoners essentieel is.” Helder Helmond noemt de Quick Scan daarom een goede stap. “Want dat het vertrouwen van veel Helmonders in de lokale politiek een boost kan gebruiken, dat staat buiten kijf.”

De kosten van de Quick Scan worden door het Rijk betaald. Volgens Rieter tonen soortgelijke initiatieven in andere gemeenten aan dat het werkt. De betrokkenheid van inwoners vergroot.

Meer inspraak

“Democratie is gebaat bij meer inspraak van inwoners, participatie en politiek van onderop. Het wordt tijd dat we daar prioriteit aan gaan stellen ”, zegt raadslid Martijn Rieter van Helder Helmond. We hebben niet voor niets de laagste opkomst van Nederland.”

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *