Gescheiden afvalinzameling in hoogbouw verzet naar 2024

De bedoeling was om in 2023 Diftar ingevoerd te hebben voor alle woningen die op een verzamelcontainer aangesloten zijn. Dat is meestal het geval bij hoogbouw, maar ook in het centrum en bijvoorbeeld bij De Veste in Brandevoort zijn verzamelcontainers. De invoering hier van het ‘betalen per lediging (Diftar)’ wordt verzet naar 2024. Eerst moeten alle appartementen of flats verzamelcontainers krijgen met een registratiesysteem. “Want het is wel zo eerlijk om precies te weten hoeveel restafval elke bewoner weg gooit,” zegt wethouder Gaby van den Waardenburg.

De bedoeling van Diftar is immers dat de bewoner alleen betaalt voor het afval dat hij zelf inlevert. Met de verzamelcontainers die nu bij appartementen en flats staan, is het niet overal mogelijk om dat te registreren. Daarom wil het College van Burgemeester en Wethouders bij alle complexen nieuwe (ondergrondse) verzamelcontainers plaatsen. Dit vraagt tijd.

Daarnaast is er geld nodig om daar in heel Helmond voor te zorgen. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen. Bij een positief besluit is het geld voor nieuwe verzamelcontainers mét registratiemogelijkheid op zijn vroegst in 2023 beschikbaar. Om deze twee redenen wordt de invoering van Diftar verzet naar begin 2024. Tot die tijd betalen bewoners van hoogbouw nog een vast tarief voor de afvalinzameling.

Proef

Bij laagbouwwoningen is per 1 januari 2021 met Diftar gestart. Invoering GFT-inzameling bij hoogbouw zou dan in de loop van 2022 gebeuren. Dat wordt nu dus nog niet apart ingezameld. Afgelopen maanden is in beeld gebracht welke manieren van GFT-inzameling bij hoogbouwcomplexen (inclusief De Veste) mogelijk zijn. De eerste helft van dit jaar begint een proef met GFT-inzameling bij een zestal geselecteerde hoogbouwcomplexen. Welke dat zijn is nog niet bekend.

De resultaten van deze proef worden meegenomen in de manier waarop in de rest van de hoogbouw in Helmond GFT ingezameld wordt. Dat gebeurt dan vanaf de tweede helft van dit jaar. “Bewoners krijgen hulp van afvalcoaches. Die komen aan de deur uitleg geven als daar behoefte aan is”, vertelt Van den Waardenburg. “Het is een periode om alvast te wennen aan het nieuwe systeem. Per complex wordt bekeken wat er gedurende de proef nodig is om restafval en GFT te scheiden.”

Kosten besparen

In Helmond zijn 45.000 huishoudens. Daarvan zitten er 10.000 aangesloten op een verzamelcontainer. Volgens Van den Waardenburg is het in 2024 verplicht dat ook deze huishoudens de mogelijkheden hebben om al hun afval gescheiden aan te bieden. De ervaringen tot nu toe wijzen uit dat het Diftarsysteem in alle opzichten kosten bespaart. De bedoeling is uiteindelijk dat, mét de hoogbouw erbij, het aantal ledigingen van containers restafval daalt tot een percentage van 70 procent.

Vervuiler betaalt

Met nieuwe verzamelcontainers en een persoonlijk registratiesysteem worden volgens de wethouder bewoners meer geprikkeld om hun afval goed te scheiden. “Daarnaast voorkomt het onderlinge spanningen tussen de bewoners van hoogbouwcomplexen. De (ondergrondse) verzamelcontainers met registratie maken het mogelijk om het principe van ‘de vervuiler betaalt’ eerlijk toe te passen.”

De bewoners van de hoogbouwwoningen worden over de stapsgewijze invoering van Diftar per brief geïnformeerd.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Patrick Reply

    Aanvullende reden is misschien wel dat de huidige gezamenlijke afvalcontainers in Veste van Brandevoort met QR pasje totaal niet goed werken. Dagelijkse storingen (waardoor je dus geen afval kan lozen) en dus meldingen naar gemeente helpen misschien ook om e.e.a. te herzien …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.