Helmond mede-aanjager versnelling geothermie als warmtebron

Met het ondertekenen van het actieplan ‘versnelling Geothermie’ is het startschot gegeven voor een nieuwe samenwerking om geothermie in Brabant te versnellen. Provincie Noord-Brabant, de gemeente Helmond en Energie Beheer Nederland (EBN) zijn aanjagers van het bijbehorende actieplan. Samen met andere gemeenten en verschillende organisaties gaan zij de ontwikkeling van geothermie in de provincie een impuls geven.

Ook de Helmondse wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) ziet veel potentie in het gebruik van geothermie. “Helmond heeft een ambitieus programma om woningen en industrie aardgasvrij te maken. Geothermie is een veelbelovend en duurzaam alternatief voor aardgas. Het is een warmtebron die onder een groot deel van Brabant aanwezig is. Door de krachten te bundelen hopen we die duurzame warmtebron snel en veilig te kunnen benutten.” De eerste onderzoeken vanuit het actieplan gaan komend jaar van start. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de financiële risico’s en de mogelijkheden als het gaat om het verder verduurzamen van bestaande warmtenetten.

Intentieverklaring

Door middel van geothermie kunnen woningen in Noord-Brabant duurzaam worden verwarmd. De gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Someren tekenden in het voorjaar van 2023 al een intentieverklaring. Daarin spreken zij commitment uit om geothermie in Brabant te versnellen. De intentie is nu omgezet in een samenwerkingsovereenkomst, met als doel meer zekerheid krijgen over kansrijke mogelijkheden voor geothermie in Brabant.

Toekomstbestendige warmtebron

In de Uitvoeringsagenda Energie 2022-2023 en de Energieagenda 2019-2030 benoemt de provincie geothermie als een van de duurzame warmtebronnen voor de toekomst. Met geothermie kan een deel van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en (lichte) industrie worden verduurzaamd. Jos van der Horst, gedeputeerde Energie van de provincie Noord-Brabant: “Geothermie kan een belangrijke bron van duurzame warmte zijn. De ontwikkeling van deze warmtebron vergt echter gedegen onderzoek en aanzienlijke tijd en middelen. Het financiële risico is vaak te groot om door slechts één partij te worden gedragen. Maar we zien wel degelijk potentie voor geothermie in Brabant. Het is daarom van belang om kansen te benutten en uitdagingen op te lossen. Dat moeten we samen doen. Met deze samenwerkingsovereenkomst en het actieplan gaan we, onder voorwaarde van zorgvuldige afweging van de risico’s, aan de slag.”

Foto: Provincie Noord-Brabant

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *