Helmond stelt aanvullende eisen voor jeugdbescherming

In 2019 bleek uit het rapport ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ dat jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Brabant niet op het juiste niveau was. Inspecties constateerden dat er structurele problemen waren die ervoor zorgden dat de jeugdbeschermingsketen onder druk stond. De gemeente Helmond wil daar snel iets aan gaan doen. 

“Op basis van het inspectierapport en de voortgangsrapportage is door de 5 jeugdhulpregio’s in Noord Brabant samen een aantal acties ondernomen. We hebben binnen het aanbestedingstraject aanvullende kwaliteitseisen gesteld”, legt het college van Burgemeester en Wethouders uit in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente heeft verbeterplannen met betrekking tot de dienstverlening opgesteld, en een actieplan. “Met dit actieplan zorgen we ervoor dat binnen drie maanden elk kind een vaste jeugdbeschermer heeft, en passende zorg en ondersteuning wordt ingezet. Dit doen we met de gecertificeerde instellingen, de gemeentelijke sociale teams, het Regionaal Expertise Team en jeugdhulpaanbieders samen.” In medio februari gaan de inspecties na of er voldoende voortgang is geboekt.

Kostprijsonderzoek

“Met ingang van 1 januari 2020 hebben we met 5 gecertificeerde instellingen (GI) nieuwe contracten gesloten. Daarbij is afgesproken om onderzoek te doen naar de kostprijs, om te komen tot een reëel tarief”, zegt het college. Dat onderzoek werd uitgevoerd door adviesbureau SIRA Consulting. “Maar heeft niet tot bruikbare uitkomsten geleid. Tijdens het onderzoek bleek dat er een gebrek is aan bruikbare data bij de GI’s. Het onderzoek geeft daarmee onvoldoende basis om de tarieven vast te kunnen stellen.” Totdat het mogelijk is om nieuwe tarieven vast te stellen worden de tarieven en afspraken zoals die bij de aanbesteding gesteld waren gehanteerd.

De gemeente blijft er naar streven om samen met de GI’s tot een aanpak te komen waarbij de kwaliteit van de ondersteuning aan ouders en jeugdigen gewaarborgd blijft. “Wij voeren daarom intensief overleg met diverse partijen, waaronder ook de Jeugdautoriteit, om gezamenlijk tot goede randvoorwaarden te komen.”

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie DitisHelmond Liam Toll

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *