Houtse Akkers dreigt terug te moeten naar de basis

Het nieuwbouwproject Houtse Akkers, dat al enkele maanden stil ligt, moet waarschijnlijk voor het grootste deel gesloopt en opnieuw opgebouwd worden. De gemeente had De Loods architecten & adviseurs en adviesbureau KREKON  opdracht gegeven om een vervolgonderzoek te doen. Daaruit kwamen veel bouwtechnische en constructieve gebreken naar voren.

Het onderzoeksteam voorziet, op basis van de constateringen en informatie van de ontwikkelaar, dat er werkzaamheden ongedaan moeten worden gemaakt. De huizen moeten gesloopt worden tot aan het staalframe. Er bestaat een kans dat er meer afgebroken moet worden, maar in dat scenario blijft alleen de fundering liggen.

De gemeente heeft op 22 december de kopers, die in het nieuwbouwproject willen gaan wonen, op de hoogte gebracht van de gebreken. “Begrijpelijker wijs zijn de constateringen hard aangekomen bij de kopers”, laat het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) weten.

Voor onderzoek naar het nieuwbouwproject

Het onderzoek van De Loods en KREKON is nog niet afgerond. De komende weken gaat dat wel gebeuren. Zij gaan in gesprek met de ontwikkelaar en aannemer. Als het onderzoek volledig is afgerond worden definitieve conclusies getrokken, maar de gemeente verwacht niet dat de ernst van de situatie zal afwijken van de huidige situatie. ” Het moge duidelijk zijn dat om tot afbouw te komen substantiële extra kosten gemaakt zullen moeten worden. Wat de impact én het perspectief hiervan is voor de individuele kopers, zal de komende periode worden bekeken,” zegt B&W.

Kopers

Ook de komende tijd blijft de gemeente een ondersteunende rol spelen in het dossier. Zij hebben de kopers opgeroepen om gezamenlijk op te trekken en zich te laten ondersteunen door onafhankelijke en professionele adviseurs. Ook heeft de gemeente aangeboden om, op basis van een concreet plan, bij te dragen aan de kosten die de kopers daarvoor moeten maken.

Naast die rol kan de gemeente ook rechtstreeks de partijen aanspreken dan wel juridische stappen tegen ze ondernemen. ” Zo kunnen wij handelen op basis van het niet nakomen van afspraken uit de door ons met de projectontwikkelaar geslote koopovereenkomst voor de grond, en op basis van onze publiekrechtelijke bevoegdheden”, legt het college uit. “Wanneer de definitieve rapportage is opgemaakt, en de daarin getrokken conclusies daartoe aanleiding geven zullen wij ook daadwerkelijk juridische stappen ondernemen. Dit doen we altijd in afstemming met de kopers en diens eventuele adviseurs.”

Gemeentelijke kosten

De gemeente gaat ook naar de eigen manier van handelen kijken. Daarbij wordt er gekeken naar het verlenen van de omgevingsvergunning en de manier van toezicht houden door de gemeente. ” Omdat we dit zuiver en objectief willen doen, hebben we een externe partij gevraagd onze rol te toetsen aan geldende wet- en regelgeving. Wij verwachten de resultaten van dit onderzoek voor carnaval 2021 te ontvangen.”

Ook zijn er voor het onderzoek, waar de gebreken uit voort kwamen, kosten gemaakt door de gemeente (circa 40.000 euro). De komende maanden zullen die kosten nog oplopen. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 zal duidelijk worden hoe hoog de totale kosten precies zijn.

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie DitisHelmond Liam Toll

Liam Toll volgt namens DitisHelmond de Helmondse politiek en heeft tevens een wekelijkse column op deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *