Meepraten over het huishoudboekje van de gemeente

De gemeenteraad van Helmond stelt op 10 november de begroting vast. Dat betekent dat het huishoudboekje van de gemeente wordt besproken. Waaraan geeft het College van Burgemeester en Wethouders het gemeenschapsgeld volgend jaar uit? Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen laten weten wat zij daarvan vinden.

Dat kan voorafgaand aan de commissievergaderingen van 3 en 4 november. Elke inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of club kan komen vertellen waarvoor volgens hen geld gereserveerd zou moeten worden en waaraan nou juist niet. Dat klinkt als ‘preken voor eigen kerk’, maar dat is nou juist de bedoeling. Dat maakt de zaken duidelijk voor de gemeenteraadsleden. Zij moeten immers keuzes maken. Het helpt als zij weten wat er speelt in de samenleving.

Op 3 en 4 november is er tijd ingeruimd voor de  verhalen van de inwoners. Op beide avonden kan er ingesproken worden om 17.00 uur. Daarvoor moeten mensen zich van tevoren aanmelden bij de raadsgriffie. De behandeling van de begroting begint al op 27 oktober met de algemene politieke beschouwingen. Alle fracties laten dan weten hoe zij denken over de ontwikkelingen in Helmond en de financiële positie van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders reageert hier dan weer op.

Bespreking in commissies

Een week later wordt de begroting besproken in twee adviescommissies. Op 3 november vergadert de commissie Inwoners over veiligheid en handhaving, werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd en onderwijs en bestuur en organisatie. Op 4 november is het de beurt aan de commissie Omgeving. Daar worden cultuur, sport en recreatie, economisch beleid en werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, verkeer en mobiliteit, openbare ruimte en natuurbescherming en milieu besproken.

Alle fracties geven hun mening over deze thema’s en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven antwoord op de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Beide commissievergaderingen beginnen om 17.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur. Vanwege het coronavirus kunnen er geen bezoekers aanwezig zijn. Wél worden de vergaderingen live uitgezonden via helmond.raadsinformatie.nl/live.

Vanwege het coronavirus kunnen mensen niet fysiek bij vergaderingen aanwezig zijn om in te spreken. Dat kan digitaal via Microsoft Teams. Een reactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl kan ook. De griffie zorgt ervoor dat uw reactie bij de raads- en commissieleden terechtkomt.

Aanmelden voor inspreken

Inspreken? Stuur dan een mailtje naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp en op welke dag. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering. Insprekers kunnen zich aanmelden tot vrijdag 30 oktober 16.00 uur.

De raadzaal, coronaproof zonder publiek. Door de strengere regels vergadert de gemeenteraad nu zelf ook digitaal. Foto: Henk van Dijk

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *