Meer zeggenschap zorgprofessionals over eigen werk

Per 1 juli is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangepast. Door deze wetswijziging krijgen zorgprofessionals, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, meer te zeggen over hun eigen werk. Om dit te vieren overhandigde Michiel van Vliet uit Helmond afgelopen dinsdag zijn handboek voor Verpleegkundige Adviesraden aan Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (Groen Links) en Judith Tielen (VVD). Dankzij hun initiatief en inzet is de wet er gekomen.

“Het zijn de zorgprofessionals die het beste kunnen inschatten hoe ze goede zorg kunnen leveren,” zegt Ellemeet. “Daarom is het zo belangrijk dat wettelijk is vastgelegd dat zij meepraten en meebeslissen over besluiten die hen aangaan. Dit boek draagt eraan bij dat zorgprofessionals ook concrete handvatten hebben hoe ze hun zeggenschap in praktijk kunnen brengen.”

Met lef en humor

Michiel van Vliet schreef het lijvige handboek van ruim 700 pagina’s speciaal voor professionele adviesraden in de zorg. In het boek met de titel ‘Zetje VAR op de kaart!’ verzamelde hij alle informatie die zorgprofessionals nodig hebben om praktisch met zeggenschap aan de slag te gaan binnen hun eigen organisatie. “Het is mijn missie om verpleegkundigen en verzorgenden krachtig invloed te laten uitoefenen op (de totstandkoming van) zorgbeleid. Met lef en een beetje humor!”

Flinke boost

De wetswijziging betekent dat alle zorginstellingen die onder de Wkkgz vallen nu verplicht zijn om de zeggenschap voor zorgprofessionals goed te regelen en te faciliteren. Zowel Ellemeet, Tielen als Van Vliet verwachten dat de nieuwe Wkkgz de zeggenschap voor zorgprofessionals een flinke boost zal geven die hard nodig is.

De ‘VAR-bijbel’

Michiel van Vliet is van oorsprong zelf ook verzorgende en verpleegkundige. Later ontwikkelde hij zich van verpleegkundig praktijkdocent tot zelfstandig communicatie- en gedragstrainer en teamcoach in de medezeggenschap bij Zetje, zijn eigen onderneming. Al Michiels kennis en ervaring over communicatie & gedrag, effectieve besluitvorming, samenwerking en medezeggenschap in de zorg komen in dit boek samen. Zorgprofessionals noemen het handboek inmiddels ook wel ‘de VAR-bijbel’. Een groot deel van het boek staat ook in de gratis VAR-app. Michiel: “Kennis is er om te delen. Daar geloof ik sterk in. Met deze kennis kunnen zorgprofessionals binnen hun eigen organisatie direct aan de slag met hun zeggenschap.” Vanuit Zetje, dat inmiddels onderdeel uitmaakt van een grotere onderneming MZ Services uit Tilburg, trainen Michiel en zijn collega’s zorgprofessionals door het hele land.

[Foto: Aldi van Lierop]

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *