Nieuw ontwerp Campus De Braak vraagt financiële offers

Er is een nieuw ontwerp voor Campus De Braak. Het ontwerp zou in veel opzichten beter zijn dan het vorige, meldt de gemeente in een persbericht. Maar: “Het draagt wel een prijs. Alle partijen hebben offers moeten brengen; in ambities, in de uitvoering van hun programma, in financiële of in andere zin. De aanvullende afspraken met Helmond Sport zorgen ervoor dat de club een partner in de exploitatie van de MFSA blijft.”

In de nieuw te bouwen MFSA met buitenruimte, moeten onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel om er een besluit over te nemen. In dat voorstel staat dat in totaal een aanvullend investeringsbudget nodig is van zes miljoen euro. De gemeente Helmond draagt daar dan nog eens 1,25 miljoen euro bij.

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het verouderde sportpark De Braak, om te bouwen tot Sport- en Beleefcampus De Braak. Met deze campus moet de stad en de drie aangrenzende wijken, een sociale en sportieve impuls krijgen. De verwezenlijking van deze droom dreigde eerder dit jaar vroegtijdig stuk te lopen.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college vervolgens een ultieme poging gedaan om de realisatie van de MFSA vlot te trekken en te komen tot nieuwe afspraken met alle betrokken partijen. Inclusief Helmond Sport. Onder leiding van onafhankelijk procesbegeleider Van Merrienboer, zijn  gesprekken gevoerd. Hij probeerde de verschillen van inzicht tussen partijen te overbruggen en deed dat met de zogenaamde ‘Zevenklapper’. “Het is moeizaam bevochten, maar we zijn als college tevreden met het resultaat”, staat in het raadsvoorstel.  Die ‘Zevenklapper’ is een ingewikkelde set van principe-afspraken en uitgangspunten waarmee aan allerlei afspraken kan worden tegemoet gekomen.

Aan het nieuwe plan ligt bijvoorbeeld een aangepast programma van eisen van Helmond Sport ten grondslag. De belangrijkste ingrepen zijn het verdwijnen van de twee koptribunes met 900 stoelen: deze zijn uitgeruild voor extra vierkante meters businessruimte voor HS en een gevel met meer voetbaluitstraling. Daarnaast zijn twee extra functies toegevoegd, namelijk het supportershome en de jeugdopleiding.

Staatsteun

Volgens burgemeester en wethouders worden er wat betreft de investering en/of exploitatie van de MFSA mogelijkheden gezien om staatssteun rechtmatig te verlenen. Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden. De Europese Commissie heeft diverse mogelijkheden gecreëerd, waarbinnen het geven van steun gerechtvaardigd is. Het college: “Het geven van dergelijke steun kan zelfs wenselijk zijn, bijvoorbeeld wanneer die het maatschappelijk belang dient, door belangrijke doelen te ondersteunen. De huidige omstandigheden als gevolg van de corona-pandemie hebben dit maar weer eens laten zien.”

De gemeenteraad moet onder andere over de volgende punten een besluit nemen: de deal tussen gemeente en HS zodat deze nader uitgewerkt kan worden in een overeenkomst. Een aanvullend investeringskrediet van zes miljoen euro. De financiële consequenties van de ‘Zevenklapper’ van 1.25 miljoen euro. Het dekkingsvoorstel van de kosten om vervuilde grond op te ruimen en de huur van het supportershome voor 50 procent ter waarde van 10.000 euro de eerste drie jaar te dekken uit de veiligheidsmiddelen.

 

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Redactie Ditisonzewijk.nl Paula van Hout

Eindredacteur DitisHelmond

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Avatar
    J Geurts Reply

    Ja hoor, en weer gaat het overgrote deel van de koek naar het centrum. Wijken blijven toeschouwer, ook met een ‘links’ college. Triest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *