Ondernemers in regio aan zet met regionale subsidieregeling

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is. Ook moet de ondernemer zelf een bedrag inleggen dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie. Helmond valt onder de regio.

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Het is voor bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen hebben gezet in die richting. Ze kunnen informatie krijgen over wat digitalisering en dataficering voor hun bedrijf kan betekenen. Een eerste scan kan veel inzichten opleveren.

Aanvragen en meer informatie

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben een bedrag van in totaal € 300.000 beschikbaar gesteld voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 op de website van de Metropoolregio Eindhoven: www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies. Op de site staat de regeling met een toelichting en een aanvraagformulier. Dat kan eenvoudig door de ondernemer zelf ingevuld worden.

Regionale Corona Herstelaanpak

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 is in het leven geroepen door de 21 gemeenten van de MRE vanuit de Regionale Corona Herstelaanpak. Daarvoor gaf het Algemeen Bestuur in september 2020 groen licht voor. In februari 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de MRE ingestemd met de laagdrempelige Adviesregeling voor het MKB.

Aanleiding voor deze regeling waren de verontrustende signalen dat veel ondernemers in de eerste lockdown geen reparatie-, onderhoud- en beheerwerkzaamheden aan machines en instrumenten konden uitvoeren, omdat veel bedrijfsprocessen nog op locatie plaatsvinden. Ook was een groot deel van het MKB, waaronder de detailhandel, niet voorbereid op (volledig) digitaal klantencontact en digitale verkoop.

Kwetsbaar

De lockdown heeft de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen op verschillende punten blootgelegd. Dit pakt de regio aan als kans om ondernemers te ondersteunen. Zodat niet alleen in een lockdown-situatie bedrijven kunnen doorwerken, maar ook in de toekomst. Dankzij gedigitaliseerde processen kunnen ze dan een sterkere marktpositie verwerven, meer en andere klanten binnenhalen, nieuwe ontwikkelingen inzetten en nieuwe vormen van samenwerking met andere bedrijven aangaan.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *