5 praktische verzekeringen voor zzp’ers

Er zijn de afgelopen jaren nogal wat zzp’ers bijgekomen in Helmond. Uit onderzoek van het Eindhovens Dagblad bleek dat het aantal mensen dat actief is als zzp’ers met maar liefst 38 procent gegroeid is de afgelopen vier jaar. Intussen hebben al bijna 7500 mensen het ondernemerschap verkozen boven een baan in loondienst. Denk jij er ook over om als zelfstandige aan de slag te gaan? Hieronder vind je informatie over vijf belangrijke verzekeringen die financiële risico’s afdekken die je loopt als zzp’er. In de eerste twee gevallen gaat het om verzekeringen die betrekking hebben op jou individueel, de laatste drie betreffen zakelijke verzekeringen.

Pensioenverzekering (of andere aanvullend pensioenvoorziening)

Als zzp’er bouw je – net als mensen in loondienst – recht op AOW op. Maar tijdens je pensioen alleen van een AOW moeten leven is niet bepaald riant waarschijnlijk. Daarom is het aan te raden voor een aanvullend pensioen te sparen. Dit is onder meer mogelijk door een pensioenverzekering af te sluiten, of bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering. Dit is in bepaalde gevallen fiscaal aantrekkelijk mogelijk.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV voor zzp)

Werkgevers dragen sociale premies af om medewerkers onder meer te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zzp’ers doen dit niet, maar kunnen er dus ook geen aanspraak op het sociale vangnet maken in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of een ongeval. Je kunt wel een AOV zzp afsluiten, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. In het Pensioenakkoord van 2019 is vastgelegd dat ondernemers ook verplicht een AOV zullen moeten gaan afsluiten. Hoewel de invoering eerder is uitgesteld, zal een AOV waarschijnlijk vanaf 2027 wel echt verplicht zijn.

Leestip: het eerder verschenen artikel ‘ZZP’er als schilder of bouwvakker in Helmond? Hier 5 tips’ waarin het afsluiten van een AOV ook al genoemd werd.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe voorzichtig je ook te werk gaat, het kan altijd gebeuren dat je onverhoopt letsel of materiële schade veroorzaakt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt schades zoals letsel bij personen, schade aan spullen van anderen, schade door een gebrekkig product en gevolgschade.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Ben je bijvoorbeeld architect, accountant of (financieel) adviseur? En kan een verkeerd advies van jou als zzp’er vermogensschade bij klanten veroorzaken? Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) een echte aanrader omdat het om flinke bedragen kan gaan. Steeds vaker stellen brancheverenigingen of opdrachtgevers deze verzekering verplicht.

Rechtsbijstandverzekering

Tot slot is ook een zakelijke rechtsbijstandverzekering echt geen overbodige luxe voor veel zzp’ers. Onder meer advocaat-, deurwaarders- en proceskosten zijn gedekt in geval van een juridisch conflict met een klant of leverancier. Veel zzp’ers sluiten deze verzekering niet af omdat ze denken dat ze alles in hun Algemene voorwaarden hebben afgedekt of dat hun particuliere rechtsbijstand ze ook helpt bij zakelijke conflicten, maar dat zijn misverstanden die grote financiële consequenties kunnen hebben.

Geen enkele van de bovenstaande verzekeringen is wettelijk verplicht voor zzp’ers. Maar om je te behoeden voor vervelende financiële gevolgen van je werk als zzp’er zijn ze in bepaalde situaties wel echt een aanrader. Zoek daarom goed uit welke risico’s je loopt, en bedenk waarvan je zelf de gevolgen kunt en wilt dragen. Voor de rest kun je beter een verzekering afsluiten.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Jason Gerritsen

DitisHelmond medewerker: video-journalist - IT ondersteuning Gepassioneerd, enthousiast, gedreven.