Partijen beschuldigen gemeente Helmond van ‘propaganda’

De Helmondse fracties van Helder Helmond, Forum voor Democratie, CDA en Mi Hellemonders beschuldigen de gemeente van propaganda in de kwestie van het veelbesproken bouwplan in Stiphout. Daarbij gaat het om de realisatie van een gezondheidscentrum met 19 appartementen op de plek van het voormalige en inmiddels gesloopte café ‘t Aambeeld aan de Dorpsstraat. Volgens de fracties is de door de gemeente geplaatste advertentie in wijkblad de Lindenberg te laat verschenen. En is deze qua inhoud ook onvolledig en juist. “Daarmee lijkt deze advertentie meer op propaganda dan op objectieve informatievoorziening”, aldus de fracties. Maar de gemeente is het daar niet mee eens.

Volgens de gemeente werd de advertentie geplaatst op verzoek van de wijk zelf, de wijkraad én de omgevingsmanager. De advertentie is daarbij puur bedoeld om de bewoners op de hoogte te stellen van de stand van zaken, aldus het college van B en W. Ook zou de publicatie geheel losstaan van de juridische procedure die op dit moment loopt.

Vergunning
De vier fracties verwijten de gemeente in de advertentie te liegen over de vergunning. De gemeente schrijft dat er nog geen vergunning is verleend, maar dat is volgens de fracties wél het geval. De gemeente ontkent dat. “Er is geen sprake van onjuiste informatie. Met het vernietigen van de vergunning in juni 2023 is er op dit moment geen sprake van een vergunning. De rechter heeft het college gevraagd om opnieuw een besluit te nemen op de vergunningaanvraag. Met inachtneming van wat daarover in de uitspraak is bepaald.”

Parkeerplaatsen

Ook zeggen de vier fracties dat de gemeente nergens in de advertentie rept over de negentien parkeerplaatsen voor de toekomstige eigenaren van de woningen. De gemeente stelt dat er door de uitspraak van de rechter een ‘nieuwe situatie is ontstaan’. “Als de gemeenteraad besluit om het nieuwe parkeerterrein als openbare weg te bestemmen, moeten de afspraken in de anterieure overeenkomst op dit onderdeel aangepast worden”, aldus het college. “Het verzoek van het gezondheidscentrum om een deel van de oude parkeerplaatsen aan de openbaarheid te onttrekken en om de nieuwe parkeerplaats tot openbare weg te bestemmen, betekent automatisch dat hiermee de verplichting voor het gezondheidscentrum ontstaat om daar uitvoering aan te geven. De huidige afspraken vormen geen juridische belemmering om het parkeerterrein als openbare weg te bestemmen.”

‘Anders dan bedoeld’
Tenslotte vragen de vier fracties zich af op basis van welke criteria de gemeente dergelijke advertenties plaatst. De gemeente benadrukt nogmaals dat de advertentie er is gekomen naar aanleiding van verzoeken om informatie uit de wijk. “Aan die behoefte wilden wij tegemoet komen”, zegt de gemeente. “De redactie van de Lindenberg behoudt zich het recht voor om artikelen naar eigen inzicht te redigeren wanneer deze kosteloos worden
geplaatst. In het verleden hebben wij ervaren dat een artikel daardoor anders kan overkomen dan door ons bedoeld was. Sindsdien werken we met advertenties. Daarmee zijn we verzekerd van plaatsing van een artikel zoals het is aangeleverd.” Volgens de gemeente is de advertentie niet geplaatst om de publieke opinie of het gedrag van mensen te beïnvloeden.

Lees ook: ‘Nieuwbouw Gezondheidscentrum Stiphout voorlopig van de baan

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *