Nieuwbouw Gezondheidscentrum Stiphout voorlopig van de baan

De geplande nieuwbouw op de plek waar voorheen ‘t Aambeeld was gevestigd, leidde in Stiphout al in een vroeg stadium tot de nodige onrust. Voorlopig lijkt daar een einde aan gekomen nu het stadsbestuur de omgevingsvergunning daarvoor heeft geweigerd. Op basis van gesprekken met wijkbewoners in de afgelopen maanden wil het college in de zomer van 2022 komen met een actuele gebiedsvisie ‘bebouwde kom Stiphout’. Een visie die, zo hoopt het college, zeker ook kan rekenen op draagvlak onder de Stiphoutenaren.

Verenigingsleven, dorpsbewoners en lokale politiek begonnen zich danig te roeren bij de sloop van ‘t Aambeeld. Zij vreesden voor de gevolgen voor de aangrenzende multifunctionele wijkaccommodatie De Smed. Op die plek namelijk was door de ontwikkelaar van het gebied een gezondheidscentrum voorzien met daarboven 19 appartementen.

Omgevingsvergunning

Volgens het college voldeed de aanvraag voor een omgevingsvergunning in eerste instantie niet aan het bestemmingsplan. Na een nieuwe onderbouwing heeft het stadsbestuur de omgevingsvergunning geweigerd. Zij vindt de voorgestelde bouwhoogte van vier lagen een aantasting van het straatbeeld en daarmee het dorpsgezicht van Stiphout.

Vanaf vijftien april ligt de ontwerp-beschikking tot weigering, samen met de aanvraag ter inzage. Vanaf dan kunnen gedurende zes weken zienswijzen (bezwaren) worden ingediend. In de eerste week van juli valt naar verwachting een definitieve beslissing van het college te verwachten.

Gebiedsvisie

De afgelopen tijd heeft de gemeente op straat en tijdens een inloopbijeenkomst gesprekken gevoerd met Stiphoutenaren. Tijdens die gesprekken kwamen de eerste bevindingen van de actuele gebiedsvisie ‘bebouwde kom Stiphout’ ter sprake. Volgens het stadsbestuur werden die met enthousiasme ontvangen. Komende zomer wordt de definitieve visie gepresenteerd die een toekomstige leidraad moet vormen voor elke initiatiefnemer.

Onrust in Stiphout vanwege sloop en nieuwbouwplan in het centrum (Archieffoto)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Dit artikel heeft 3 reacties

  1. Silvia Reply

    Zou fijn zijn als het in de braakliggende tijd parkeerplaatsen kunnen worden..is veel behoefte aan!

  2. Toine Reply

    Tijdelijk gebroken puin erop en dan als parkeerplaats laten gebruiken. Dan smoelt het enigszins nog een beetje voor stiphout en is er misschien nog een beet welwillend zichtbaar vanuit de ontwikkelaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.