Personeel LEVgroep overgenomen door nieuwe stichting

De medewerkers van onder andere de LEVgroep, maar ook die van andere Helmondse organisaties die personeel leverden aan het huidige Sociale Team, kunnen vanaf volgend jaar aan de slag bij de nieuwe Stichting Sociale Teams Helmond. Deze stichting wordt opgericht door Sterker Sociaal Werk, Bijzonder Jeugdwerk en Stichting Vincent van Gogh. Deze drie organisaties hebben  de opdracht gekregen om het maatschappelijk werk in Helmond uit te gaan voeren. Dit wordt nu nog door de gemeente Helmond uitbesteed aan de LEVgroep.

Het gaat om ongeveer 55 medewerkers, waarmee al snel gesprekken worden gevoerd. Daarvan werken er 37 bij de LEVgroep. Volgens directeur Bouke Goedhart van de nieuwe stichting gaat er een en ander veranderen in de manier van werken. “Personeel moet dat wel willen en kunnen. Er moet een klik zijn. Als dat goed gaat, houden de bewoners zoveel mogelijk hun huidige hulpverleners. Dan hebben ze zo min mogelijk last van de verandering binnen de organisatie. Mocht dat niet lukken, dan zorgen we voor een warme overdracht.”

De afgelopen jaren hebben sociale teams onder aansturing van de gemeente Helmond de zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners uitgevoerd. Wethouder Harrie van Dijk: “De bedoeling is om zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners van Helmond te brengen. Wij hebben op een rij gezet wat we willen en de nieuwe stichting gaat bepalen hoé dat gebeurt. Dat deze organisaties niet uit Helmond komen, speelt geen rol. Ze gaan het werk doen mét en voor de mensen in Helmond.”

Onbegrip

De aanbesteding heeft tot vragen en ook onbegrip geleid in de stad. Goedhart benadrukt dat de huidige teams de afgelopen jaren keihard gewerkt hebben om de best mogelijke hulp te bieden. “De LEVgroep heeft met de partners de basis gelegd voor een verandering van de werkwijze. Ondanks een ingewikkeld systeem en financiële tekorten is er heel goed werk verricht. Daar twijfelt niemand aan.”

Volgens Van Dijk móest de gemeente Helmond wel een aanbesteding doen. “Het gaat om 10 miljoen euro. Dan moet je Europees aanbesteden. Bovendien is het gezond om rond te kijken wat anderen te bieden hebben. Na een lange tijd is verandering ook vaak goed. We hebben de inschrijvingen objectief en zorgvuldig beoordeeld. Deze partijen kwamen er het beste uit.”

Zonder rompslomp

Een nieuwe manier van zorg en ondersteuning moet ervoor zorgen dat inwoners snel de juiste hulp krijgen. Zonder administratieve rompslomp. Het nieuwe team gaat ook de wijken in en houdt spreekuren. “Het doel is dat de nieuwe sociale teams gebruik maken van de oplossingen in de wijken. Minder regels en bureaucratie. Meer laagdrempelige en directe hulp thuis en op school,”, zegt wethouder Van Dijk. “Daarvoor is meer capaciteit en meer budget beschikbaar.” Sociale Teams Helmond wordt de komende weken voorgesteld bij allerlei organisaties in de stad  zoals scholen, huisartsen en woningcorporaties.

Goedhart: “Het is van belang dat inwoners snel duidelijkheid hebben, om onrust te voorkomen. Ze hebben recht op een soepele overgang. Ze houden de hulp die ze nodig hebben en zoveel mogelijk dezelfde contactpersonen. Daarbij zijn we niets zonder goede professionals. We hebben ze hard nodig om onze opdracht te laten slagen.”

Hulpvragen

Tot het eind van dit jaar verandert er nog niets voor cliënten in Helmond. Inwoners met nieuwe hulpvragen kunnen tot het einde van dit jaar gewoon nog terecht bij de huidige sociale teams door te bellen naar 14 0492, optie 2. Alle cliënten ontvangen binnenkort een brief met nadere informatie.

Foto: Manager Tanja Banken, directeur Bouke Goedhart van Stichting Sociale Teams Helmond en wethouder Harrie van Dijk.

 

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *