Een bruisend, dynamisch en aantrekkelijk centrum

We werken aan een bruisend, dynamisch en aantrekkelijk centrum. Een centrum dat verkeersluw wordt, waar we vergroenen en dat we jeugdvriendelijker maken.

 

Geld
Daar zijn natuurlijk wel financiële middelen voor nodig. Dit en meer was te lezen in het raadsvoorstel ‘Aanvraag Krediet Crisis-en Herstelnota impuls centrum’. Het geld hiervoor was eerder al gereserveerd, maar werd met dit raadsvoorstel officieel vrijgegeven. De raad heeft namelijk ingestemd met dit voorstel.

Wat dan?
Met dit krediet kunnen we een aantal belangrijke veranderingen doorvoeren in het centrum:

  • Er wordt gekeken of er in het centrum ruimte is om voor jongeren een ‘pumptrackbaan’ aan te leggen.
  • We gaan verder met het maken van plannen rond het terugbrengen van de Stadse Aa.
  • In het Stationskwartier worden kleine en grotere ingrepen die het gebied verfraaien en aantrekkelijker maken doorgevoerd, denk daarbij aan bijvoorbeeld aan het verbeteren van de verbinding station centrum met tijdelijke maatregelen.
  • Het autoluw maken en het verbeteren van de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers wordt verder uitgewerkt.
  • We gaan ook de mogelijkheden onderzoeken om het plein voor Theater het Speelhuis groener te maken met bomen, struiken en planten.

Wat vindt GroenLinks Helmond ervan?
In de commissie werden een aantal suggesties gedaan hoe je het plein kunt vergroenen en er nog steeds mooie evenementen kunt organiseren, zonder dat het groen in de weg staat. Dit kan bijvoorbeeld door mobiele groenbakken in te zetten. Dat ondersteunen we graag. GroenLinks hoopt dat door de vergroening van het Speelhuisplein ook meteen het overlast van auto’s die daar parkeren wordt opgelost. Wij hebben hiervoor extra aandacht gevraagd in de commissie.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.