Helmond krijgt 24/7 opvangvoorziening

De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen en locatiekeuze voor een TimeOut-voorziening voor verwarde personen. Het gaat hierbij om een groep mensen die nu vaak op het bordje van de politie komt. En dat is onwenselijk, voor de politie én de mensen zelf. De opvang komt op het industrieterrein aan de Rochadeweg.


Met de beslissing komt de gemeente tegemoet aan de wensen van diverse zorgpartners in de stad en de politie. GroenLinks gemeenteraadslid Bert van Sas: “We spraken inmiddels in verschillende commissievergaderingen diverse keren over de locatiekeuze voor de TimeOut-voorziening. Vrijwel iedereen is het er over eens dat zo’n voorziening er moet komen. Maar toen het voorstel voor de locatiekeuze bekend werd, ontstond er in Brouwhuis veel onrust. Niet alleen de direct omwonenden, maar ook wijkraad Brouwhuis had bedenkingen bij de locatiekeuze. Op zich is die onrust niet vreemd. Want Brouwhuis kent een lange geschiedenis van foute overheidsbesluiten die heel verkeerd uitpakten voor de leefbaarheid en bijna niet terug te draaien zijn. Dus ik begrijp die onrust in Brouwhuis wel.”

Randvoorwaarden

Gelukkig heeft het college deze gevoeligheden in Brouwhuis onderkend en voegde ze strikte randvoorwaarden toe aan het raadsvoorstel. Ook is de behandeling van dit raadsvoorstel met een maand uitgesteld. Dat is onder meer gedaan om nog een extra informatiebijeenkomst te kunnen houden voor belanghebbenden en raads- en commissieleden. Bert: “Ik was op 27 maart bij die bijeenkomst, net als enkele andere raads- en commissieleden. Over het algemeen zag ik daar aan de tafels heel betrokken, maar wel bezorgde burgers. Maar wat de mensen aan de gesprekstafels vooral bezighield was de, in hun ogen, vaagheid van de plannen. Het is dan ook goed om te zien dat de wethouder na de bijeenkomst van 27 maart nog een poging deed zoveel mogelijk duidelijkheid toe te voegen aan het raadsvoorstel.”

Garanties

Tijdens de vergadering is nog een aantal zaken gegarandeerd, naast de al uitgebreide lijst in het programma van eisen:

  • 30 personen is echt het maximum in deze opvang
  • geen mensen met een verplichte opname-indicatie opvangen
  • overlast kan 24/7 gemeld worden, en deze wordt opgevolgd én teruggekoppeld

GroenLinks Helmond heeft er alle vertrouwen in dat dit college alles zal doen wat nodig is om tot een probleemloos functionerende TimeOut-voorziening te komen. Het is goed dat er een oplossing komt voor de mensen die tot nu toe tussen wal en schip vielen.

Belangrijke stukken:

Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op: info@groenlinkshelmond.nl

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.