Lokaal sterk pleit voor maatwerk OZB-lasten

Lokaal sterk vraagt aan burgemeester en wethouders of zij de OZB-heffing willen heroverwegen. Onder andere vanwege het maatschappelijk belang. De fractie vraagt of voor deze financiële verplichting maatwerk gerealiseerd kan worden voor alle belanghebbenden. Zodat de OZB-lasten mogelijk kunnen worden kwijtgescholden en voor de toekomst kunnen worden aangepast.

De gemeente gaat de komende weken de jaarlijkse OZB aanslag verzenden. Lokaal sterk pleit voor maatwerk om de getroffen ondernemers en anderen in de stad zoveel mogelijk bij te staan in de nog steeds voortdurende pandemie. Bedrijven, verenigingen en cultuurinstellingen betalen een zakelijk belastingtarief over hun eigen pand. Lokaal sterk: “Bent u het met ons eens dat de genoemde doelgroepen het heel hard te halen hebben in deze moeilijke tijden? Vooral onze verenigingen en cultuurinstellingen die hoofdzakelijk met vrijwilligers werken. Dat zij nauwelijks gebruik hebben kunnen maken van hun accommodaties door de lockdown en andere maatregelen?” Daarom pleit Lokaal sterk ervoor dat de OZB-heffing voor muziek- en sportverenigingen, dorpshuizen, scoutingclub’s enzovoorts, wordt heroverwogen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door Lokaal sterk Helmond

Lokaal sterk is de lokale partij van Helmond! Ons doel is om het wonen, werken, winkelen en recreëren in onze stad voor alle inwoners van Helmond en haar bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Als lokale partij hoeven wij ons niet te schikken naar de wil van een overkoepelende landelijke partij. We opereren onafhankelijk en zo kunnen we maatwerk leveren op lokaal niveau.