Maak stembureaus in Helmond beter toegankelijk!

“Zijn er wel stemmallen voor de blinden en slechtzienden? Is de ruimte naar de stemhokjes wel breed genoeg en zijn er geen obstakels in de ruimte voor de mensen die slecht ter been zijn of rolstoelafhankelijk?” Tal van terechte vragen die ook wij als raad stellen aan het college: toegankelijkheid en inclusiviteit zijn ook bij verkiezingen van het grootste belang: iedereen moet mee kunnen doen…

…maar als alles tip-top in orde is gaan er in alle vroegte tientallen goedbedoelende vrijwilligers van zo’n 15 partijen op weg naar de bijna 40 stembureaus om zo dicht mogelijk voor de ingang van het bureau 1, 2 soms wel 3 of 4 staande grote posters neer te zetten. Als we het dan hebben over werken volgens de bedoeling…

Het lijkt ook niet de bedoeling dat wij in Helmond tot 1 cm van de ingang doorgaan met het beïnvloeden van de stemmer. En dat terwijl na de drempel er wettelijk geen enkele beïnvloeding meer mag plaats vinden. Er zijn niet veel gemeentes in Nederland waar dit wordt toegestaan blijkt uit een rondvraag. Ook ondernemers mogen ook niet zomaar borden op straat zetten om tijdelijk snel nog wat reclame te maken.

Dit zijn geen grote politieke zaken. Dat weet ik. Maar voor vele Helmonders is toegankelijk van het grootste belang en zeker niet vanzelfsprekend. Dat wij hier dan vinden dat dit best nog even kan als een soort folklore omdat het ons eigen feest der democratie betreft vinden wij niet meer van deze tijd. Laten we zelf ook zorgen dat de stembureaus toegankelijk zijn en geen uitzondering maken voor onszelf.

De bureaus zijn allemaal buiten herkenbaar aan het groot vaandel op de stoep. Bovendien is 0 borden voor de stembureaus veel eenvoudiger te handhaven dan weer een nieuwe regel zoals mevrouw Blanksma voorstelde in de brief naar de PvdA, die ook weer tot investeringen voor vele partijen leidt. De beheerders van de stembureaus kunnen dit eenvoudig zelf handhaven zonder dat er een BOA of een ambtenaar aan te pas moet komen voor de regels. Die hebben hun handen al vol aan belangrijkere zaken die dag, en zo hoort het ook.

Dus voor betere toegankelijkheid en eenvoudige handhaving gaan wij met de andere fracties in gesprek om hier mee te stoppen zodat dit in kan gaan nog voor de provinciale verkiezingen in maart. Lees hier de motie zoals we die indienden. Deze hebben we nog niet in stemming gebracht. Het wordt eerst besproken in de fractievoorzittersbijeenkomst van 31 januari.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.