Verduurzaming bedrijventerreinen
Dinsdag besloten we (bijna unaniem) in de Helmondse gemeenteraad: Gemeente Helmond gaat ervoor om duurzame stappen te versnellen op de bedrijventerreinen in Helmond.

We zetten ook in op vergroening en innovatie van de terreinen. Daarbij is het van belang dat de bestaande samenwerking rondom duurzaamheid op de bedrijventerreinen met bedrijven en Stichting bedrijventerreinen Helmond wordt benut en mogelijk uitgebreid. Provincie Noord-Brabant heeft ook de ambitie en intentie om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen, dus wil de provincie meebetalen aan onze plannen.

In het kort:
Voortzetten van de vergroening en verduurzaming BZOB en Hoogeind door:

  • warmte-uitwisseling,
  • duurzamer watergebruik
  • circulariteit van grondstoffen, (al gestart middels het traject Smart Synergie Helmond)

Tevens geeft de verduurzaming van onze bedrijventerreinen en grote bijdrage aan de doelstellingen die wij als gemeente hebben om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Ook is de vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen een prioriteit binnen de activiteiten van Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

Wat vindt GroenLinks Helmond hiervan?
GroenLinks Helmond kan hier kort over zijn. Wij kunnen instemmen met het bestemmen van de 250.000 euro van de provincie voor het project Grote Oogst BZOB / Hoogeind en met het beschikbaar maken van €500.000, afkomstig uit de Crisis- en Herstelnota, voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.Als we de stukken lezen zien we dat hier een gedragen stuk ligt tussen alle relevante partijen. Je hoort landelijk zo vaak dat bedrijven vooruit willen op het gebied van duurzaamheid en innovatie maar dat ze worden beperkt door bureaucratie, ruimtelijke ordening en (ouderwetse) regeltjes. Laten wij als gemeente en provincie de bedrijventerreinen en ondernemers in ieder geval faciliteren door deze gelden beschikbaar te stellen zodat zij door kunnen met het goede werk dat al in gang is gezet. Er zijn genoeg theoretische plannen, laten we het zo snel mogelijk in de praktijk brengen en daarmee ook een voorbeeld zijn voor andere regio’s. Op naar groene en circulaire bedrijventerreinen in Helmond!”

Bekijk hier de stukken:

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door GroenLinks Helmond

Wil je meedoen met GroenLinks Helmond? Dat kan. Verandering komt van alle dingen die we doen. Groot én klein. Alleen samen kunnen we Helmond veranderen.