VVD: Dierdonk verdient beter!

Naar aanleiding van de brand in de Albert Heijn heeft de fractie van de VVD een reeks schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daarnaast namen de VVD, Helder Helmond en 50Plus op 12 maart jongstleden het voortouw voor een gesprek met wethouders De Kort en Van den Waardenburg. Ons doel? Zorgen dat onze stem gehoord wordt in het debat over de herbestemming die Van Doormalen Retailgroep voorstelt. Hieronder leest u over de kernpunten die zijn besproken, onze verbazing en ons onwrikbare standpunt: Dierdonk verdient beter.

De Kern van het Gesprek
Wethouder De Kort opende met een uiteenzetting over de voorgeschiedenis tussen de gemeente en de supermarktexploitant. Deze laatste zag (zoals u waarschijnlijk in de krant heeft gelezen) af van herbouw. Er zou sprake zijn van ongunstige marktomstandigheden, daarnaast opperde hij een herbestemming voor woningbouw – een denkrichting welke voor Van Doormalen Retailgroep financieel veel interessanter lijkt en waarin de gemeente positief wilde meedenken

VVD Stelt Kritische Vragen
Onze reactie was verbazing en kritiek. Waarom wordt er zo makkelijk meegedacht met deze ondernemer zonder onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van een supermarkt? Waarom is zo snel de conclusie getrokken dat een supermarkt in Dierdonk niet levensvatbaar zou zijn?

Oproep tot Actie
De VVD en de andere twee aanwezige partijen riepen op tot een meer proactieve houding van het college. Het is essentieel dat onafhankelijk onderzoek wordt verricht naar de levensvatbaarheid van een supermarkt en dat actief wordt gezocht naar alternatieve exploitanten. Het voorstel om detailhandel te vervangen door woningbouw werd door de drie aanwezige partijen sterk afgewezen!

Leefbaarheid
De focus moet liggen op de gemeenschap en de leefbaarheid van onze wijk. De Albert Heijn was meer dan een supermarkt; het was een cruciaal onderdeel van de wijk en een ontmoetingsplaats voor velen. Het gesprek resulteerde in de suggestie voor tijdelijke standplaatsen voor marktkooplieden, om de ontmoetingsfunctie van de locatie te behouden.

Samen Sterk
In ons gesprek werd al snel duidelijk dat alle aanwezige raadsleden zich zouden verzetten tegen een wijziging van het bestemmingsplan die de detailhandelsbestemming zou elimineren. Er werd afgesproken dat binnen drie weken opnieuw overleg zal plaatsvinden met de ondernemer om naar oplossingen te zoeken.

Actieve betrokkenheid wijk!
De VVD blijft zich inzetten voor het behoud van voorzieningen in Dierdonk. We pleiten daarnaast voor een actieve betrokkenheid van de bewoners bij het ontwikkelen van toekomstplannen voor de locatie. Onze inzet is helder: een levendige wijk waar inwoners kunnen meepraten, zich thuis voelen en waar ontmoeting mogelijk blijft. We wachten de uitkomsten van de volgende gesprekken af, maar één ding staat vast: wij staat aan uw kant!

Theo Manders
Fractievoorzitter
VVD Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.