VVD: Joyce Willems-Kardol; “rechtvaardigheid, rode draad in de politiek!”

VVD raadslid Joyce Willems-Kardol vertelt gedreven over een aantal onderwerpen uit de wijk Brandevoort. Ze wil zich inzetten “Voor een klantvriendelijke gemeente, waar het belang van de inwoners voorop staat’’. In deze column legt Joyce uit wat ze hiermee bedoelt. Tijdens het gesprek komen allerlei ervaringen en opgedane inzichten van Joyce aanbod. Wij geven hiervan een kort overzicht om te schetsen waar haar gedrevenheid voor de politiek vandaan komt.

Een brede staat van dienst

Joyce heeft, voor haar leeftijd (41), een indrukwekkende staat van dienst. Door uitzending naar Afghanistan werd haar interesse in de politiek aangewakkerd en dit onderwerp heeft haar inmiddels zo geïnspireerd dat je bijna kunt spreken van een passie of hobby. Als kapitein is ze uitgezonden geweest naar Afghanistan, wat haar heeft geïnspireerd om politiek actief te worden. Als militair ben je uitvoerend aan de opdracht die de politiek je meegeeft en de politiek bepaalt de missies. Is het een vredesoperatie of toch een gevechtsmissie? Het soort missie bepaalt het mandaat wat je als militair meekrijgt: oftewel wanneer je mag optreden en schieten. Voor een vredesmissie hing de vlag in Afghanistan echter vaker halfstok dan gehesen dus daar kan je vraagtekens bij plaatsen. Als rechterhand van de Generaal merkte ze dat de uitzending veel politieke interesse trok van politici met werkbezoeken van Obama, Sarkozy tot Halsema. En juist dat wekte haar interesse, omdat deze politici de kaders stellen. Omdat Joyce haar “standplaatsen” als Enschede, Den Helder en Woensdrecht vanwege reisafstand niet te combineren waren met een politieke nevenfunctie moest ze nog even geduld hebben. Ervaring met politiek heeft ze daarna opgedaan in het Brabantse als Provinciaal Statenlid. 8 jaar later kijkt ze vol trots terug op mooie resultaten voor dierenwelzijn met proefdiervrije innovaties. Waarbij ze altijd zichzelf de vraag stelt: hoe we betekenisvoller kunnen zijn en dingen slimmer kunnen doen, zonder verkwisting van belastinggeld aan projecten waar de burger niets van terugziet. Na Defensie is ze al gauw bij de politie gaan werken als programmamanager voor innovatieve en complexe veranderopgaven. Het vernieuwde basis politieonderwijs PO21 en gemeentelijke herindelingen zijn dan haar focus. Om binding te houden met de luchtvaart is ze ook voorzitter van twee commissies voor overleg met de regionale vliegvelden.

Na de Provinciale Staten nu in de lokale gemeenteraad

Met de hierboven genoemde ervaringen is ze gemeenteraad in Helmond gaan versterken. Met als lijfspreuk: “Als je vindt dat het beter kan, dan moet je er zelf wat aan doen”. Als portefeuille heeft ze, gezien haar achtergrond, veiligheid, bestuur en als Brandevoorter ook BSD. Als Brandevoorts raadslid is ze een van de contactpersonen van de wijk naar de gemeenteraad. Joyce is tijdens de laatste verkiezingen op de tweede plaats in de gemeenteraad voor de lokale VVD gekomen. Dat geeft haar extra motivatie om zich in te zetten voor bredere zaken in de wijk.

Brandevoort in the picture

De laatste jaren mistte Joyce de proactieve communicatie en transparantie bij onze gemeente als het gaat om zonneveld Hazenwinkel (bij buurgemeente Geldrop-Mierlo), het buizentracé en de veiligheid omtrent hoogspanningsmasten (verder in de courant hier meer over). Veiligheid en bestuursonderwerpen gecombineerd met gemeentelijke snelheid en transparantie. De regels zijn voor de inwoners niet altijd duidelijk. Burgerparticipatie en samenwerkingen met buurgemeenten worden de komende jaren daarmee nog belangrijker, omdat we zien dat maar al te vaak een plan wordt bedacht wat net op de grens met onze gemeente wordt uitgevoerd. Dit kan een gevoel van onrecht veroorzaken. Te weinig inspraak, zoals ouders die zich zorgen maken om hun kinderen vanwege de hoogspanningsmasten, of burgers die een hoge boete moeten betalen vanuit welstand, of onrecht tegenover dieren.

De laatste weken van haar zwangerschap

Hoewel Joyce op het moment van het gesprek met ons nog twee weken voor haar zwangerschapsverlof zit en nu dus, bij het lezen van dit artikel, hopelijk een gezond meisje op de wereld heeft gezet, is ze niet minder gemotiveerd om maatschappelijke zaken te blijven aanpakken. Zij vindt dat iedere burger zichzelf makkelijker moet kunnen informeren over zijn eigen woonomgeving. Zodat er geen gevoel is van onrecht. De komende tijd moet zij dit even laten liggen, omdat zij dan van haar eerste kindje hoopt te kunnen genieten. “Ik zet mijn dochter op de wereld en hoop dat zij, net al ik, de wereld om haar heen een stukje beter achterlaat dan hoe ze het aantrof en onrecht de wereld uit is”.

Samen met bewoners moet het lukken; Joyce is bereikbaar op het volgende e-mailadres: j.willems-kardol@raad.helmond.nl

Tekst: Giel Pollemans/ Marga Dobma

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.