VVD: participatietraject Time-out & verblijfsvoorziening Brouwhuis heeft gefaald

Op dinsdag 11 april stemde een meerderheid van de Helmondse gemeenteraad in met het voorstel om op de Varenschut (aan de rand van de wijk Brouwhuis) een opvang te realiseren voor dertig personen met meervoudige complexe problematiek. Onder deze personen met meervoudige complexe problematiek bevinden zich onder andere mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving of financiële problemen.

De Helmondse VVD onderschrijft de noodzaak voor de Time-out- & verblijfsvoorziening maar stemde tegen het voorstel omdat wij van mening zijn dat het ‘zorgvuldige participatietraject’ waar het college aan refereerde in de raadsinformatiebrief helaas niet zo zorgvuldig is doorlopen. In onze ogen zijn er te weinig zorgen weggenomen bij de omwonenden en belanghebbenden waardoor onze fractie niet kon instemmen met het voorstel. Ook Helder Helmond en Forum voor Democratie stemden tegen het voorstel.

Communicatie, is geen participatie.

Communicatie is gericht op informatieoverdracht, terwijl participatie is gericht op het bereiken van een gezamenlijk doel. In dit geval het zoveel mogelijk wegnemen van de zorgen bij omwonenden en belanghebbenden. Dit laatste is het Helmondse college in onze ogen niet gelukt.

Bij de eerste informatiebijeenkomst waren er veel vragen, maar weinig antwoorden. Hierdoor kon het college zorgen bij de omwonenden en belanghebbenden niet wegnemen. Dit creëerde het gevoel dat men alleen maar aanwezig was om geïnformeerd te worden. Kortom hier was sprake van communicatie in plaats van participatie.

Bovendien is er door de gemeente aan de hand van een verslag een terugkoppeling gegeven van de informatiebijeenkomsten. Hierbij was er geen mogelijkheid voor belanghebbenden om correcties, aanvullingen of reacties op dit verslag in te brengen. Wederom hadden ze dus te maken met eenzijdige communicatie en niet met participatie.

Omwonenden, de wijkraad van Brouwhuis en VV Bruheze hebben tussen de tweede informatiebijeenkomst en de raadsvergadering nog gezamenlijk een brief gestuurd aan de gemeenteraad. In deze brief stond een door henzelf opgesteld verslag van de tweede informatiebijeenkomst.  Daarmee wilde men correcties en aanvullingen doorgeven op het hierboven genoemde verslag van de gemeente. Ook dit bewijst in onze ogen dat het zogenaamde participatietraject heeft gefaald.

Transparantie

In eerste instantie gaf het college aan de mogelijke andere locaties die in beeld waren niet te willen delen. Pas na technische vragen van Helder Helmond en Forum voor Democratie besloot het college op haar eerder ingenomen standpunt terug te komen. In het kader van de ‘Andere Overheid’ waarin de gemeente Helmond graag een transparant en betrouwbaar wil zijn, lijkt ons ook dit niet de juiste manier van communiceren.

Toch draagvlak?

Dat er enig draagvlak voor de plannen vanuit de coalitie zou komen was voor de VVD geen verrassing. Echter werd de VVD wel verrast door de houding van GroenLinks, notabene de grootste partij in Brouwhuis bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks stemde (terwijl men erkende dat er nog veel zorgen leefden bij de omwonenden en belanghebbenden) helaas toch in met het voorstel. Een voorstel waarbij er sprake was van een falend participatietraject en een voorstel waarmee de inwoners van Brouwhuis worden opgezadeld met een nieuwe aantasting van hun leefomgeving.

Rick Koolen
Raadslid VVD Helmond & inwoner van Brouwhuis

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.