VVD: Speel niet met hoogspanning

Omwonenden, de politiek, gemeente Helmond en netwerkbeheerder TenneT discussiëren al sinds 2008 over de hoogspanningsmasten in onze wijk Brandevoort. Al vanaf het eind van de vorige eeuw levert het mogelijke gevaar voor de volksgezondheid hiervan conflicten tussen betrokkenen op (tot aan de rechtbank). Daarnaast zijn de masten en kabels op veel plekken duidelijk zichtbaar en het ondergronds brengen (= verkabelen) zou het woon- en leefmilieu van Brandevoort kunnen vergroten. De masten in Brandevoort dragen twee typen stroomkabels; de 150kV en de zwaardere 380kV. Daarnaast vormen de masten hier in Brandevoort een knooppunt voor een groot deel van Nederland, wat een aanpassing bemoeilijkt.

Net voor de zomervakantie stond het onderwerp hoogspanningsmasten op de raadsagenda. De doelstelling is om geld te reserveren om een elektromagnetische stralingsmeting uit te laten voeren en om de 150kV lijnen ondergronds te brengen. In de commissievergadering van de gemeenteraad werden door sommige politieke partijen vraagtekens geplaatst bij de kans op mogelijke gezondheidsrisico’s en of hier dan wel geld aan zou moeten worden besteed.

In de vergadering werd duidelijk dat de huidige “schadelijke” magneetveldzone reikt tot 50 meter voorbij een hoogspanningsmast. De recentelijk opgeleverde huizen in Liverdonk (Vliegenbergdonk, Loijerdonk, Coxdonk, Mommersdonk) zijn dusdanig dicht bij de hoogspanningsmasten gebouwd dat ze vallen binnen deze magneetveldzone. Met het ondergronds brengen van de 150kV lijnen wordt dit vervolgens teruggebracht naar 40 meter. Echter in 2024/2025 wordt met het programma ‘’Beter benutten’’ de 380kV nog zwaarder belast, waardoor de huidige magneetveldzone juist weer 20 meter groter wordt. Er van uitgaande dat de 150kV tegen die tijd nog niet ondergronds is gebracht praten we over een magneetveldzone van 70 meter. Hierdoor komen nog meer woningen waaronder de recent gebouwde woningen op Hazenwinkel (Faassenhoek), De Hoeves (Schrijvershoeve en Zandershoeve) en mogelijk nog meer woningen in Brandevoort ook in de zone van woningen die te dicht bij een hoogspanningsmast staan volgens de laatste inzichten van het RIVM 4.1.

De komende jaren zal een pro-actieve en dienstbare gemeente nodig zijn om ons te beschermen en onze samenleving (en economie) gezond te houden. We moeten Helmond klaarstomen om alle veranderingen, met name op energiegebied, aan te kunnen. En het liefst op tijd. Dit vraagt om verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen van de politiek en leiderschap van de coalitiepartijen. Communicatie naar omwonenden en participatie is hierbij heel belangrijk en dit houdt niet op bij de eerste rij woningen die tegen de masten aan liggen. Of je het nou eens bent met de adviezen van de Gezondheidsraad en het RIVM of niet dat kinderen binnen 70 meter van de hoogspanningsmasten een verhoogd risico op leukemie hebben. Omwonenden en geïnteresseerden in koop-en huurwoningen dichtbij hoogspanningsmasten moeten hierover pro-actief geïnformeerd worden om deze risico’s zelf te kunnen afwegen.

Als Brandevoortse raadsleden zijn wij de contactpersoon van de wijk naar de gemeenteraad. Loop je tegen de muur bij de gemeente of mocht je zien dat iets beter kan: (verkeers)onveiligheid, welstand, een leefbaar centrum tot en met luierinzameling…  bundel de krachten en neem contact met ons op: Joyce via j.willems-kardol@raad.helmond.nl en Rob via r.de.greef@raad-helmond.nl
Alleen samen gaan we verder voor een sterker Brandevoort!

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.