Roep om nieuwe bedrijventerreinen Brainport

In een gezamenlijke brief aan de 21 gemeenten in de Brainportregio roepen ondernemersverenigingen o.l.v. VNO-NCW Brainport op bedrijven meer ruimte te geven. Die moet er komen door nieuwe terreinen uit te geven én bestaande terreinen intensiever te benutten door herontwikkeling. Aanleiding voor de brief is een drastisch tekort aan bedrijventerreinen in de regio.

De ondernemers bieden de 21 gemeenten aan te helpen bij het onderzoek naar de behoefte aan nieuwe werklocaties. Daarover zegt Frank Mulders, voorzitter VICH en portefeuillehouder Ruimte van VNO-NCW Brainport: “De Brainport is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. De ambitieuze schaalsprong in woningbouwaantallen moet ook terugkomen in de ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. De bestaande bedrijventerreinen moeten we maximaal effectief door kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de hoogte en met innovatieve energieaansluitingen. Daarnaast moeten we de extra hectare bedrijventerreinen zonder vertraging ontwikkelen. De mensen die in onze regio komen wonen, gaan ook bij onze bedrijven aan de slag.”

Druk op de ruimte

De druk op de ruimte neemt toe, helemaal in Brainport. Ruim 40% van de werknemers in deze regio werkt bij een bedrijf op een bedrijventerrein. Goed voor minimaal 45% van de economische toegevoegde waarde, terwijl het slechts 2,6% van het Brainport-grondoppervlak beslaat. Ondernemers willen vooral meer ruimte om door te groeien, om zich te vestigen binnen het ecosysteem van de regio en om hun bedrijf te verduurzamen.

Wonen en werken gaan hand in hand

Afgelopen november tekenden de 21 gemeenten samen met provincie en het Rijk voor een opgave van tenminste 62.000 nieuwe woningen, en een aanpak van het totale mobiliteitssysteem. Hans van den Dungen, Voorzitter van het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) steunt deze aanpak, maar geeft ook aan: ‘’Het aanbod aan kwalitatieve bedrijventerreinen in onze regio is erg schaars. Om de groei bij te benen moeten er nieuwe, aantrekkelijke bedrijventerreinen komen die bovendien goed bereikbaar zijn”. In de brief gaan de ondernemersverenigingen nader in op de gewenste nieuwe terreinen én de herontwikkeling van bestaande terreinen. Onderzoeksbureau Stec Groep schat de behoefte tot 2030 op 250 tot 400 hectare.

Ruimte voor verduurzaming en het MKB

Ook delen de verenigingen hun ontwikkelvisie op de bedrijventerreinen. Onderdeel daarvan is het stellen van eisen aan verduurzaming, bereikbaarheid en de verduurzaming van de energievoorziening. De huidige net-schaarste is daarbij een grote bottleneck. De ondernemers geven
verder aan voor wie de nieuwe terreinen bedoeld zijn: ”De politiek heeft het liefst hightechbedrijven in Brainport. Voor ons is het en-en. Naast de hightechsector moet er voldoende ruimte zijn voor het MKB dat niet in dit profiel past,” zegt Theo Beks, voorzitter van OVE. Ondanks dat gemeenten hier en daar nog ruimte in de aanbieding hebben, is er geen overkoepelende visie op de uitgifte van nieuwe terreinen. De ondernemersverenigingen vinden het belangrijk dat gemeenten naast individuele plannen ook met elkaar regionaal terreinen (her)ontwikkelen. En dat zij dit tijdig en structureel doen.

Gezamenlijke oproep

VNO-NCW Brainport doet deze oproep samen met onder andere Vereniging Industrieel Contact Helmond (VICH),  de Ondernemersverenigingen Eindhoven (OVE) en Industrieel Contact Asten Someren (ICAS).

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *