Senzer start met ‘samenwonen op proef’

Vanaf oktober start Senzer met de pilot ‘Samenwonen op proef’ voor mensen met een bijstandsuitkering. In februari van dit jaar nam de gemeente Helmond daar een motie over aan. Senzer voert de pilot uit voor de hele arbeidsmarktregio.

De gemeenten Helmond en Laarbeek dienden de motie in naar aanleiding van een pilot in Tilburg. In deze pilot konden inwoners met een bijstandsuitkering een periode op proef samenwonen, zonder dat dit gevolgen had voor hun bijstandsuitkering. In of na de proefperiode maakten inwoners de keuze of ze samen zouden blijven wonen en werd de uitkering op de nieuwe situatie aangepast. Het gaat hier in feite om een eenvoudige aanpassing van de regels. Hierdoor krijgen inwoners met een bijstandsuitkering rust en ruimte om te kijken of zij als partners bij elkaar passen en samen kunnen gaan wonen.

Positief

De resultaten van de pilot waren positief. Er is tien keer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en in zeven situaties leidde dit tot duurzame uitstroom. Dat wil zeggen dat er geen uitkering meer nodig was. Uitvoeringsprofessionals vinden dit instrument een goede aanvulling op bestaande mogelijkheden, en inwoners die deelnamen waardeerden de mogelijkheid om een proefperiode te kunnen samenwonen. Ook gaf minister Schouten in reactie op Kamervragen aan dat het samenwonen op proef binnen de regels van de Participatiewet past.

Regionale pilot samenwonen op proef

Het Dagelijks Bestuur van Senzer staat positief tegenover de mogelijkheden die de pilot geeft om meer maatwerk te bieden. In juli start Senzer met de voorbereidingsfase. En vanaf oktober 2023 kunnen inwoners zich melden bij Senzer voor deze proef. In het najaar van 2024 evalueert het Dagelijks Bestuur de pilot. Op basis daarvan besluit zij of samenwonen op proef onderdeel wordt van de reguliere dienstverlening.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *