Slimme pleister houdt patiënten in de gaten   

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, worden regelmatig gecontroleerd. Hoe is het met de bloeddruk, de ademhaling, zuurstofgehalte, de temperatuur en de hartslag? Minimaal drie keer per dag worden deze gegevens gecheckt. Maar wat nou als er problemen optreden net ná zo’n controle? In het Elkerliek ziekenhuis loopt de komende tijd een proef met twee technologische hulpmiddelen die de vitale functies van patiënten continu in de gaten houden: de slimme pleister en telemetrie.

“Je wilt weten of een opgenomen patiënt niet zieker aan het worden is”, zegt intensivist Crétien Jacobs. “Het liefst wil je dus continu weten hoe het met iemand gaat. Zeker bijvoorbeeld in de nacht. De laatste meting vindt rond tien uur ’s avonds plaats, de eerste om acht uur ’s ochtends. Daar zit tien uur tussen dat je geen informatie hebt, tenzij je de patiënt wakker maakt.”

Slimme pleister

Nieuwe technologische hulpmiddelen, waarmee het Elkerliek nu een proef doet, bieden de mogelijkheid om een patiënt continu te monitoren. Een van die middelen is de slimme pleister. Dat is een comfortabel, klein blokje dat bij de patiënt op de borst wordt geplakt. De pleister meet iedere twee minuten de hartslag, temperatuur en de ademfrequentie. Komen die waarden gedurende vijftien minuten buiten een bepaalde marge, dan krijgt de verpleegkundige een signaal op de telefoon, zodat ze bij deze patiënt kan gaan kijken. En dat 24 uur per dag.

Telemetrie

Een ander apparaat dat continu meet is telemetrie. Een aantal elektroden is daarbij via draadjes verbonden met een zendertje dat de patiënt bij zich draagt. Deze elektroden meten de hartslag, ademfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed. Ook hier krijgt de verpleegkundige een signaal als de waarden te hoog of te laag worden. Het voortdurend kunnen meten van het zuurstofgehalte in het bloed is bijvoorbeeld bij patiënten met COVID-19 van groot belang. De ervaring van de afgelopen periode leerde dat het zuurstofgehalte in het bloed van COVID-19 patiënten soms erg snel daalde. Deze patiënten moet je dus extra goed in de gaten houden.

Meer rust

Met beide nieuwe technologieën worden vanaf najaar 2021 proeven gedaan. Crétien Jacobs: “Belangrijkste doel van beide technologische hulpmiddelen is dat eventuele achteruitgang van een patiënt sneller gesignaleerd wordt, zodat we sneller kunnen ingrijpen. Daarmee kan bijvoorbeeld opname op de intensive care voorkomen worden.” Gedurende de looptijd van de proef kijkt het Elkerliek welke vorm van monitoring het beste bij een specifieke patiëntengroep kan worden ingezet.

Meer rust en vertrouwen

De komende zes maanden worden de slimme pleister en telemetrie op een aantal verpleegafdelingen van het Elkerliek ingezet. Naast het effect op de zorg wordt door de TU/e de tevredenheid met de nieuwe werkwijze bij zowel patiënten als medewerkers gemeten. Verpleegkundigen zijn op voorhand positief over de nieuwe mogelijkheden. Een van hen is Marjolein van Rooij: “Zeker ’s nachts geeft het meer rust en vertrouwen. Ook voor de patiënt zelf. Je gaat toch makkelijker slapen als je weet dat de vitale functies continu in de gaten worden gehouden. Ik ben dan ook benieuwd wat de resultaten van de pilot zijn.”

Toekomst

Op meerdere plaatsen in het land worden op dit moment pilots uitgevoerd met het plaatsen van bijvoorbeeld slimme pleisters bij mensen thuis. Hierbij worden de vitale waarden van patiënten in het ziekenhuis, op afstand dus, gemonitord. Patiënten kunnen op die manier mogelijk eerder ontslagen worden en in de eigen omgeving verder herstellen. Het Elkerliek ziekenhuis ziet in de toekomst zeker mogelijkheden om hier ook in de regio Helmond-De Peel mee te werken. Vooruitlopend op die ontwikkeling wil het ziekenhuis eerst zelf ervaring opdoen met deze vorm van continue monitoring.

Foto: Bij telemetrie worden signalen afgegeven via een aantal plakkertjes op het lichaam die met draadjes verbonden zijn aan een kastje. Telemetrie meet de hartslag en de frequentie van de ademhaling én het zuurstofgehalte in het bloed.

De proef continue monitoring is mede tot stand gekomen dankzij de samenwerking Elkerliek en zorgverzekeraar CZ.  www.elkerliek.nl/duurzamecoalitie

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *