Tijdelijke woningen startsein Brainport Smart District

Nog eind dit jaar verrijzen er 52 tijdelijke (15 jaar) woningen in Brandevoort. Het is de start van de wijk Brainport Smart District en onderdeel van een plan voor in totaal 500 tijdelijke, betaalbare en duurzame woningen. Met deze woningbouwimpuls van 100 woningen per jaar vanaf 2022 hoopt de gemeente Helmond de druk op de woningmarkt in de regio te verminderen. Het plan kan daarbij op 3,2 miljoen euro rijkssteun rekenen. Met ook nog eens 2100 permanente woningen in diezelfde wijk nog te realiseren komt het totaal uiteindelijk op 2600. Donderdagavond was dit onderwerp van gesprek in een vergadering van de opinie- en adviescommissie.

De 52 tijdelijke woningen die gebouwd worden op de hoek rotonde De Voort/Neervoortsedreef dienen als ‘living lab’ voor de later nog te realiseren 448 woningen. Daarbij worden de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van onder andere participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie, water, circulariteit en (sociale) veiligheid ingezet. Doel is om een duurzame en mooie woonomgeving te creëren, waarbij de
kwaliteit van leven op nummer één staat. Zo past het precies bij wat met wonen in de wijk Brainport Smart District wordt beoogd.

Het wordt een wijk waarin jong en oud, meer of minder draagkrachtig, kunnen leven en wonen. De gestapelde woningen (2 en 3 laags) bestaan dan ook voor 20% uit sociale huurwoningen en 80% vrije sector huur. Gekozen is voor huurwoningen, gezien het tijdelijke karakter van de woningen. Elke woning telt een woonkamer, keuken, 2 slaapkamers en balkon en wordt in de fabriek gemaakt in 20 weken. Op locatie
kunnen de woningen in enkele dagen worden opgebouwd.

Ook ORO (zorgaanbieder gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand) is deelnemer binnen dit project en plaatst 6 bewoners begeleid wonen in dit plan.

Aandachtspunten

Wethouder Cathalijne Dortmans lanceerde het plan donderdagavond in de opinie- en adviescommissie. Ze wilde aandachtspunten ophalen om mee te nemen bij de verdere realisatie. Diverse partijen hadden duidelijk moeite met de manier van communiceren met omwonenden. Ze doelden daarbij met name op de inspreker namens buurtschap Kranenbroek. Louis van de Werff namens Helder Helmond sprak zelfs van de zoveelste communicatieblunder. “Alwéér communicatie achteraf”, aldus Van de Werff. Volgens wethouder Dortmans is er in het verleden diverse malen contact geweest met omwonenden. Ze gaat binnenkort met de inspreker aan tafel.

Etalage

Volgens diverse fracties is de realisatie van deze 52 tijdelijke woningen een uitgelezen kans om een goede eerste indruk te maken. Er werd zelfs gesproken van een ‘etalagefunctie’ want iedereen kijkt mee. Ook het tijdelijke karakter van 448 woningen binnen een bestemmingsplan van 2100 permanente woningen leverde nogal wat vragen en opmerkingen op. Wethouder Dortmans verwees in haar antwoord naar de historie. In 2008 lag er binnen regionaal overleg nog een afspraak voor 2500 woningen. De financiële crisis zorgde ervoor dat er werd afgeschaald. Helmond gaat nu volgens afspraak binnen de regio in het betreffende gebied 2100 permanente woningen en 500 tijdelijke woningen bouwen. Deze aantallen vormen tevens een goede basis voor de financiering van het plan.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *