Uitbreiding coffeeshops in Helmond stap dichterbij

De kogel is door de kerk. In een brief aan de gemeenteraad geeft burgemeester Elly Blanksma aan dat ze besloten heeft het aantal coffeeshops in Helmond gefaseerd uit te breiden met twee. Met de bestaande coffeeshop aan de Wolfstraat komt het aantal op termijn daarmee op drie. Heikel punt blijven de plekken waar de nieuwe coffeeshops zouden moeten komen. Daarvoor is nader onderzoek nodig.

Uitgangspunt voor de beslissing om uit te breiden is de inbreng van de raad geweest. Duidelijk werd dat er een breed draagvlak is voor meer coffeeshops. Daarnaast gaf het rapport van bureau Breuer & Interval aan dat daar ook marktruimte voor is. Burgemeester Blanksma heeft als portefeuillehouder besloten om te verruimen met maximaal 2 coffeeshops én met de mogelijkheid deze uitbreiding stapsgewijs in te voeren.

Locaties

Om te kunnen bepalen welke locaties in aanmerking voor vestiging zouden kunnen komen, stelt Blanksma nader onderzoek voor. “De vestigingscriteria bepalen uiteindelijk of het in praktijk mogelijk is tot nieuwe locaties en dus tot verruiming te komen,” aldus Blanksma. Ze komt daarvoor bij voorkeur nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 terug bij de raad. Volgens Blanksma hecht ze ook op dat punt aan draagvlak.

Veiligheid en preventie

Ook geeft burgemeester Blanksma aan dat ze onderzoek nodig acht naar de risico’s voor de openbare orde en veiligheid die het gevolg zouden kunnen zijn van de uitbreiding. Verder schrijft ze na te willen gaan in hoeverre de gezondheidsrisico’s, met name voor jongeren, door middel van preventie en voorlichting zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Nu nog de enige coffeeshop van Helmond (foto: Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Henk Klarenbeek - Redactie

Henk Klarenbeek Afd. Redactie Politiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *