Uitvoering Helmond-Oost start na de zomer

Onder het motto ‘Helmond-Oost, samen vooruit!’ ondergaat het stadsdeel Helmond-Oost de komende vijftien jaar een flinke metamorfose. Voor de ruimtelijke visie voor ‘Oost’ ondertekenden Woonpartners, de gemeente Helmond en Wijkraad Helmond Oost onlangs een overeenkomst. Inmiddels is bekend welke projecten het eerst opgepakt gaan worden. De uitvoering start na de zomer. 

De eerste projecten die worden aangepakt zijn de nieuwe bouwlocaties aan de Deurneseweg/Bestevaer. En de diverse garagelocaties in Beisterveldse Broek en Straakven. Hier worden nieuwe appartementen en woningen toegevoegd, om ruimte te realiseren voor mensen die willen doorstromen binnen Helmond-Oost.

Oud Moskou

Daarna is het de beurt aan Oud Moskou, tussen de Azalealaan en de Deurneseweg. De woningen daar zijn van matige kwaliteit. Ook de openbare ruimte in dit gebied krijgt een verbeterslag. Behalve dat er nieuwbouw komt in de vorm van een flink aantal extra woningen en appartementen, spelen ook andere thema’s een belangrijke rol. Zoals het bevorderen van de gezondheid, sociale cohesie en het veiligheidsgevoel in de buurt. Bovendien werkt men in het kader van het klimaat aan hemelwaterinfiltratie en vergroening van het gebied.

Wijk en voorzieningenhart

De locatie Praktijkschool aan de Generaal Snijdersstraat wordt onderdeel van het wijk en het ‘voorzieningenhart’ van Helmond-Oost. Hier komen appartementen met zorg. Zo ontstaat er in dit gebied bij Wijkcentrum Straakven een zorggemeenschap, waar mensen uit Helmond-Oost, die zware zorg nodig hebben, kunnen wonen met zorg op maat. Maar ook andere mensen die deel willen uitmaken van deze unieke gemeenschap kunnen hier wonen en leven. Ook hier werkt men aan zaken als hemelwaterinfiltratie en vergroening. In dit voorzieningenhart komt ook de ‘wijkhub’ (‘leenplek’) voor meerdere deelauto’s, deelfietsen en (elektrische)(bak)fietsen t.b.v. bewoners en ondernemers. Door de combinatie met het ophalen van pakketjes en de winkels voor dagelijkse boodschappen, kan men zo een reis combineren met andere activiteiten.

Zeeheldenbuurt

Vervolgens wordt een deel van de Zeeheldenbuurt op de hoek van de Deurneseweg en Wethouder van Wellaan vernieuwd. En worden de Prontoflats in combinatie met een renovatie op- en ondertopt. Dat gebeurt door het toevoegen van extra appartementen op het dak en op de begane grond.

Diverse openbare ruimte

Ondertussen verbetert men ook op een flink aantal plekken de openbare ruimte. Zoals bijvoorbeeld de sport- en speelplekken in het Sjef de Kimpepad.  Dat gebeurt ook op diverse andere plekken in Helmond-Oost, zoals het plantsoen aan de Chrysantstraat, in het Hortensiapark en het plantsoen aan de Evertsenstraat. Op de Straakvense Bosdijk komen snelheidsremmers en de fietsoversteek bij het Sjef de Kimpepad krijgt verbetering. Daarbij wordt de beweegroute uitgebreider en aangenamer. Verder wordt de Azalealaan vergroend en heringericht en wordt het parkeren voor auto’s en fietsen rondom de supermarkt in de voormalige Bernadettekerk verbeterd. Op de nieuwbouwlocaties, zoals Oud Moskou, komt een volledig nieuwe openbare ruimte.

Financiën

Voor de aanpak van Helmond-Oost stelt de gemeenteraad een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar. Ook staan er de komende jaren diverse (grootschalig) onderhoudsprojecten van de openbare ruimte ingepland. Hiervoor reserveerde de gemeente diverse middelen in de begroting. Rondom de sloop-nieuwbouwlocaties verhaalt de gemeente de kosten voor het herinrichten van de openbare ruimte op de exploitant; de grondeigenaar en/of de projectontwikkelaar. Of draagt zij bij uit de grondverkoop/grondexploitatie, bijvoorbeeld de locatie ‘Praktijkschool’. Voor de uitvoering van de ruimtelijke visie zijn in principe dus geen aanvullende middelen nodig.

Communicatie

Woonpartners informeert eerst de bewoners van Oud Moskou over de plannen. Daarna krijgen alle andere bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Helmond-Oost informatie door middel van een wijkbijeenkomst en een wijkwandeling. Ook in de nieuwsbrief Helmond-Oost wordt de ruimtelijke visie toegelicht.

WOP Helmond

De ruimtelijke visie Helmond-Oost is opgesteld in opdracht van de gemeente Helmond, Woonpartners en de Wijkraad Helmond oost. Dit gebeurde naar aanleiding van het op 10 september 2020 ondertekende Wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost. Het WOP Helmond-Oost is vooral beschrijvend. De doelen, activiteiten en ingrepen zijn beschreven, maar het ontbrak nog aan overzichtskaarten waarop alle activiteiten en ingrepen zijn ingetekend en ruimtelijk en in tijd op elkaar zijn afgestemd.

Opgaves

Woonpartners staat voor de opgave om de deels verouderde woningvoorraad in Helmond-Oost te verbeteren. En wel door groot onderhoud, verduurzaming of sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen. Tegelijk staat ook de gemeente voor de opgave om deels verouderde openbare ruimte te verbeteren door groot onderhoud en gedeeltelijke of volledige herinrichting. Ook komen er de komende tijd locaties vrij ten behoeve van herontwikkeling. Enkele voorbeelden zijn het Lindberghplein (inmiddels in aanbouw, zie foto), de Van Meelstraat, de locatie Praktijkschool en de hoek Molenstraat/Burgemeester Van Houtlaan. Bovendien wil de gemeente groeien in woningaantallen, met name in de bestaande stad. Ook in Helmond-Oost zijn er inbreidingslocaties waar bijgebouwd en verdicht kan worden. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Na de zomer

De uitvoering van de projecten start na de zomer. Iedereen kan maandag 12 juni aansluiten bij een wijkwandeling. Die start om 18.30 uur bij de Praktijkschool aan de Generaal Snijdersstraat. Woensdag 14 juni is er een informatiemarkt in de Rozenhof. Belangstellenden  zijn tussen 16.00 en 20.00 uur welkom, aanmelden is niet nodig.

[Foto Lindberghplein, John Janssen]

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *