Dat er een nieuw regionaal bedrijventerrein tussen Helmond en Someren zou komen te liggen, stond al langer vast. Maar een exacte locatie was nog niet bekend. Tot nu. Want de Peelgemeenten zijn samen tot de conclusie gekomen dat de locatie Varenschut-Lungendonk de beste optie is.

Zoektocht naar nieuwe locatie

De nieuwe locatie Varenschut-Lungendonk is 150 hectare groot. Dit nieuwe bedrijventerrein is nodig, omdat er nauwelijks meer vrije ruimte voor bedrijfslocaties beschikbaar is in de zes gemeenten. Terwijl de behoefte aan die locaties blijft groeien. Bewoners in het gebied tussen Helmond en Someren zijn al geïnformeerd, zo liet wethouder Marinus Biemans van Deurne donderdag tijdens zijn uitleg aan de genodigde pers weten. “De zes Peelgemeenten hebben afspraken gemaakt om met elkaar samen te werken aan een passend aanbod van bedrijventerreinen in De Peel. Het creëren van meer ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven is een belangrijke opgave voor de regio. Hiermee dragen we bij aan een levendige regio om te wonen en werken. Met een regionaal bedrijventerrein ontstaat lokaal ook schuifruimte en dus lokaal ook meer mogelijkheden”, aldus Biemans.”

Voorkeursrecht

De komende maanden moet de locatie voor het bedrijventerrein officieel vastgesteld worden. Binnen drie maanden na het collegebesluit moeten de gemeenteraden van Helmond en Someren het vestigen van het voorkeursrecht formeel bekrachtigen. De regiogemeenten werken ondertussen met elkaar, de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en Stedelijk Gebied Eindhoven verder aan de voorbereidingen voor het regionale bedrijventerrein.

 

Het nieuwe beoogde bedrijventerrein Varenschut-Lungendonk

Procedure

De verwachting is dat deze stappen eind van dit jaar zijn afgerond. Daarna volgt onder meer de ruimtelijke procedure om het bestemmingsplan en omgevingsplan te wijzigen. Vervolgens kunnen de gemeenten actief in overleg met de grondeigenaren over de grondverwerving. De gemeenten gaan dan ook in gesprek met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden over de invulling van het regionale bedrijventerrein.  

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Mario van Dinther

Passie voor radio en nieuws met meer dan 30 jaar ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *