WoCom en huurdersorganisaties tekenen voor samenwerking

Woningcorporatie woCom maakte afspraken voor een hernieuwde samenwerking met haar huurdersorganisaties. Afgelopen week werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend, waarbij de drie huurdersorganisaties ondersteund zijn door de Woonbond.

WoCom vindt, naast betaalbare woningen in leefbare wijken, een sterke huurdersvertegenwoordiging belangrijk. Voor de corporatie zijn haar drie huurdersorganisaties een gesprekpartner bij alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van belang zijn. Zoals nieuwbouw, onderhoud van woningen, de jaarlijkse huurverhoging en de leefbaarheid in de wijken. De huurdersorganisaties hebben – afhankelijk van het onderwerp – informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. De Woonbond, die de huurdersorganisaties daarbij ondersteunt, hielp bij de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over samenwerking, inspraak en zeggenschap. Met afspraken die beter aansluiten bij de huidige situatie. En waarbij onderling en gelijkwaardig overleg altijd voorop staat.

Huurdersorganisaties

WoCom verhuurt, bouwt en onderhoudt sociale huurwoningen in zes gemeenten. Door enkele fusies heeft de corporatie drie huurdersorganisaties die de belangen van de huurders in deze gemeenten vertegenwoordigingen. Bewonersraad Laarbeek, Huurdersvereniging woCom Helmond en Bewonersraad de Pan die zich sterk maakt voor de belangen van huurders in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren. Naast gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de woningcorporatie, zijn zij een volwaardige gesprekspartner bij de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente.

Gezocht

Om elke wijk en kern te vertegenwoordigen, zoeken de huurdersorganisaties nog woCom-huurders die actief mee willen denken. Over hoe het wonen in hún gemeente en het wonen bij woCom vorm te geven. Omdat ze daarbij met werkgroepen werken, is elke expertise welkom. Meer informatie op www.bewonersraad-depan.nl, www.bewonersraadlaarbeek.nl en www.hvwocomhelmond.nl.

V.l.n.r: Jeroen de Leest (projectleider Wonen, woCom), Jo Noten (voorzitter Bewonersraad de Pan), Berry Smits (voorzitter HV woCom Helmond), Mirjam Kräwinkel (directeur-bestuurder woCom), Sabine Smits (voorzitter Bewonersraad Laarbeek) en Henry de Miranda (Woonbond). Foto: via woCom

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *