Niet één beoogd wethouder voor het nieuwe college van de gemeente Helmond kreeg het volledige aantal van 34 stemmen van de gemeenteraad. Op de stembiljetten werden andere namen geschreven of er werd blanco gestemd. Desondanks kreeg elke kandidaat een meerderheid van stemmen en kon burgemeester Elly Blanksma hen beëdigen. Daarmee heeft Helmond weer een compleet en nieuw College van Burgemeester en Wethouders. Ook werd het ambitieakkoord goedgekeurd.

Cathalijne Dortmans (GroenLinks), Erik de Vries (SP), Gaby van den Waardenburg (D66) en Harrie van Dijk (Lokaal Sterk) zijn terug in het college. Nieuw zijn Marita van Lierop (50PLUS), Martijn de Kort (PvdA) en Arno Bonte (GroenLinks). De partij DENK zit in de coalitie, maar levert geen wethouder.

Als rode draad door de vergadering liep de onvrede van de oppositiepartijen VVD, CDA, Forum voor Democratie en Helder Helmond over het formatieproces. De formateur vertrok eerder, maar waarom? Het akkoord werd vervolgens geschreven door iemand die de coalitie zelf koos. De oppositie vond het vreemd dat de formateur Leijenhorst niet aanwezig wilde zijn om vragen hierover te beantwoorden. Thomas Tuerlings ging er amper op in en gaf geen opheldering. “U heeft de neiging om terug te kijken op het proces, wij willen vooruit.” Hij gaf wel aan ‘leerpunten’ te willen bespreken tijdens een evaluatie.

Theo Manders (VVD) vond het heel jammer dat er geen uitleg over de gang van zaken kwam: “De formatie zal voor altijd een mysterie blijven.” Martijn Rieter van Helder Helmond mist transparante communicatie bij de kartrekker van de grootste partij GroenLinks en hoopt dat dit ‘niet een voorbode is voor de toekomst.’

Woonplaats

De beoogde wethouders van het nieuwe college hebben zich woensdagavond voorgesteld aan de gemeenteraad van Helmond. De drie nieuwe kandidaten komen respectievelijk uit Helmond, Vught en Rotterdam. Met de mededeling dat de laatste twee niet in Helmond komen wonen, heeft de oppositie moeite.

De kandidaten Martijn de Kort (Vught) en Arno Bonte (Rotterdam) bleven bij hun argument om niet te verhuizen. Beide vinden hun sociale netwerk in hun woonplaats te belangrijk. Bij De Kort speelt bovendien het werk van zijn vrouw een rol. Zij heeft een eigen praktijk. Beide heren kiezen ervoor om de komende raadsperiode van vier jaar op en neer te reizen. Het is aan de gemeenteraad om  jaarlijks een ontheffing te geven van het wettelijk vereiste ingezetenschap.

Kandidaat Marita van Lierop moest op verzoek van de oppositiepartijen uitleggen waarom ze eerder ondanks voldoende stemmen, nee zei tegen het raadslidschap, maar vlak daarna ja tegen het wethouderschap. Ze legde uit dat het meebesturen en leiding geven beter past bij haar ervaring in het werk dat ze altijd deed. “Ik neem nu alsnog mijn verantwoordelijkheid, maar niet als raadslid en het erbij te doen, naast mijn baan.”

Ambitieakkoord

Alleen de oppositiepartijen MÌ Hellemonders, Helder Helmond, Forum voor Democratie, CDA en VVD gaven hun mening over het ambitieakkoord. Martijn Rieter vond het ‘tekenend’ dat de coalitiepartijen niet aan het woord kwamen. “Omdat hun visie in het akkoord staat”, legde Blanksma uit.

De oppositie reageerde kritisch op de plannen van het nieuwe college, maar vond zeker ook raakvlakken met hun eigen partijprogramma terug in het akkoord. Bij alle partijen kwam de vraag terug wie alle plannen zal gaan betalen. Tuerlings bleef benadrukken dat het om de grote lijnen gaat en dat de bedoeling is om de plannen samen met de oppositie uit te werken. Desondanks werd het ambitieakkoord niet unaniem aangenomen. Ook hiermee gaf de oppositie een signaal af.

Afscheid en benoeming

Tijdens de vergadering werd verder afscheid genomen van oud-wethouders Serge van de Brug en Andrew Harijgens. Beiden waren graag doorgegaan maar vielen bij de formatie buiten de boot.

Ook werden drie nieuwe raadsleden beëdigd. Jochem van den Bogaard, Cor van der Burgt en Hikmet Terzioglu nemen de plaats in van degene uit hun partij die nu wethouder is geworden.

Foto: v.l.n.r. Cathalijne Dortmans –  Arno Bonte –  Gaby van den Waardenburg –  Erik de Vries – Harrie van Dijk –  Marita van Lierop en Martijn de Kort.

Foto’s: Henk van Dijk

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Dit artikel heeft 1 reactie

  1. Gert H.M. Bouten Reply

    Beste Henk, wederom dank voor jouw overzichtelijke fotorapportage. Verder zullen wij maar zeggen: “Op hoop van zegen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.