Bijzonder Jeugdwerk Helmond

Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar hebben we al meer dan 10.000 kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers geholpen om hun problemen op te lossen en weer gewoon deel te nemen aan de samenleving.