Kindcentrum Mozaïek

Kindcentrum Mozaïek is gevestigd in een opvallend, modern gebouw midden in Helmond Noord.
Bij ons vind je onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar op één plek. Zo kan je kind in een veilige en vertrouwde omgeving spelen én leren.
Bij Mozaïek bereiden wij kinderen goed voor op hun toekomst. Door de uitdagende, prikkelende leeromgeving kunnen ze hun talenten ontdekken  en ontwikkelen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de onderwijs-kansen-ontwikkelingen, waarbij de nadruk komt te liggen op het terrein van taalonderwijs en gezond leven.

OAN: Onderwijs Aan Nieuwkomers.

De leerlingen krijgen 1 jaar een intensief taalprogramma aangeboden, waarbij ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de Nederlandse cultuur. Daarna kunnen ze de overstap maken naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs.
Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn komen hiervoor in aanmerking.

Wist je dat……

Wij een Startgroep hebben?

Peuters (vanaf 3 jaar en 9 maanden) volgen – onder begeleiding van een leerkracht van de basisschool en een pedagogisch medewerker van het peuteraanbod – een speciaal programma en worden zo op een speelse manier goed voorbereid op de overstap naar groep 1.

Wij een projectklas hebben?

In de projectklas wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepsleerkracht heeft omtrent de sociale ontwikkeling een hulpvraag en komt daarmee bij de leerkrachten van de projectklas. Het proces is veelal leerlinggestuurd.
De projectklas is een vertrouwde omgeving waar leerlingen hun verhaal kunnen doen en waar ze gehoord worden.