Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg biedt hulp aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. De kinderen, jongeren en gezinnen die wij helpen, hebben vragen en problemen van verschillende aard. Maar altijd hebben ze te maken met opvoeden en opgroeien.
Combinatie Jeugdzorg is gespecialiseerd in complexe opvoed- en ontwikkelingsproblematiek. Daarom kunnen wij helpen als het echt moeilijk wordt. We bieden verschillende vormen van hulp: van ambulante hulp in de thuissituatie tot dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling en woonbegeleiding. Onze pleeggezinnen bieden een veilige thuishaven, voor korte of lange tijd, aan 560 pleegkinderen. Om te weten welke hulp het beste past, is het nodig om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en problemen van kinderen, jongeren en gezinnen. Daarvoor is diagnostiek nodig en ook dat kunnen we inzetten. Trainingen maken eveneens deel uit van ons aanbod: verschillende trainingen en cursussen voor kinderen, jongeren, ouders en andere gezinsleden. Denk daarbij aan sociale vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen, oudercursussen, omgaan met bepaalde problematieken zoals ADHD of autisme. Samen met de gezinnen maken we een hulpaanbod op maat. We werken daarbij samen met bijvoorbeeld school of andere betrokken organisaties.