FysioVlerken

Wie is Theo van Vlerken?

Theo van Vlerken is in 1986 afgestudeerd als fysiotherapeut. Naast een eigen praktijk in Stiphout/Helmond heeft Theo 20 jaar ervaring als fysiotherapeut in Duitsland. Theo heeft dus 30 jaar ervaring als fysiotherapeut!

Vanzelfsprekend is Theo gedurende deze jaren niet stil blijven staan. Hij heeft zich bekwaamd in verschillende specialisaties, allen erop gericht u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om uw klachten en gebreken zo goed mogelijk te helpen herstellen, verbeteren of zelfs genezen. Denk daarbij aan:

  • Chinli®-Tuina masseur
  • Akupunktmassage volgens Penzel
  • Oor-Akupunktmasage
  • Proprioceptieve Neuromusculaire Facilitatie, PNF
  • Sportfysiotherapie IAS (revalidatie)
  • Medical tapen en bandageren

NORDIC WALKING

Naast fysiotherapie biedt FysioVlerken u Nordic Walking. Deze disciplines kunnen prima afzonderlijk van elkaar bestaan, maar kunnen elkaar ook heel goed aanvullen en versterken. Theo van Vlerken is zowel uw fysiotherapeut als uw Nordic Walking instructeur.