Gehandicaptenoverleg Helmond

Het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH) stelt zich als doel het bevorderen van een volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de Helmondse gemeenschap van alle mensen met een functiebeperking, ongeacht leeftijd.

Dit doel tracht het Gehandicapten Overleg Helmond te bereiken door:

  • te werken op het terrein van belangenbehartiging, door overleg en het geven van advies en informatie
  • het signaleren van belemmeringen die de deelname aan de maatschappij van mensen met een functiebeperking (kunnen) beletten
  • door de Helmondse medeburgers bewust te maken van de problemen, die de mensen met een functiebeperking in hun dagelijkse leven (kunnen) ondervinden.

Om deze doelstellingen te bereiken, werken wij met verschillende groepen.

Wij noemen
  • Werkgroep BTB
  • Scholenproject
  • Klachtenbureau