Heemkundekring Helmont

Voor het cultuurhistorisch erfgoed bestaat steeds meer belangstelling. Tegelijkertijd dreigt er iedere dag veel cultuurgoed verloren te gaan. Dit kan zijn in de vorm van gebruiken, taal, gebouwen of historische voorwerpen.
Daarom is het goed dat in onze samenleving organisaties bestaan, die dit erfgoed proberen te bewaken en te bewaren voor de toekomst, zodat iedereen hiermee kennis kan maken.
De Heemkundekring Helmont is een van die organisaties en zet zich al meer dan zestig jaar daarvoor in. De Heemkundekring Helmont, voorheen Heemkundekring Helmond-Peelland, werd opgericht op 24 mei 1948.