Jan van Brabant College, nevenvestiging Gasthuisstraat

Jan van Brabant College, nevenvestiging Gasthuisstraat is een EOA school, dat wil zeggen dat we een school zijn voor de Eerste Opvang voor Anderstaligen. Een leerling zit gemiddeld twee jaar bij ons op school.

De leerlingen die starten in de startklas zullen na 5 weken Nederlands onderwijs de TOA Taalleerbaarheidstoets maken. Dit is een non-verbale toets. Deze toets laat zien hoe snel uw kind een taal leert en op basis daarvan wordt uw kind in leerroute 1, 2 of 3 geplaatst.

Iedere leerroute heeft twee fases:
fase 1 en fase 2. Elke fase duurt één jaar.

Gedurende de vier periodes op school meten we aan de hand van verschillende toetsen het niveau van uw kind. Dit kunnen vakgebonden overhoringen en toetsen zijn. Twee keer per jaar worden TOA toetsen afgenomen (lezen, luisteren, schrijven en spreken).
Aan het einde van elke periode is er een oudergesprek met de mentor van uw kind. Tijdens deze gesprekken worden o.a. de resultaten besproken.