Kinderdagverblijf Alvermanneke

Kinderdagverblijf Alvermanneke heeft een prachtige natuurtuin waarin het ontdekken centraal staat.

Iedere groep heeft een eigen buitenspeelplaats. De groepsruimtes zijn licht en ruim.
De leidsters hebben een certifcaat voor VVE: Voor- en vroegschoolse educatie. Met behulp van de VVE-methode Piramide worden de kinderen goed voorbereid op de basisschool. De voor- en vroegschoolse educatie loopt door tot in groep 2 van de basisschool.
In samenwerking met de oudercommissie worden er jaarlijks grote activiteiten en thema-avonden georganiseerd. Eén van de jaarlijkse terugkerende activiteiten is het succesvolle Halloweenfeest; bijna alle kinderen van het kinderdagverblijf zijn hierbij aanwezig.
Nieuwsgierig? Maakt u gerust een afspraak voor een rondleiding en we maken tijd voor een persoonlijke kennismaking en een rondleiding op locatie.