Mee De Meent Groep

MEE De Meent Groep maakt meedoen mogelijk.

MEE De Meent Groep ondersteunt bij vragen over bijvoorbeeld Opvoeding & Ontwikkeling, Leren & Werken, Samenleven & Wonen en Regelgeving & Geldzaken. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u samen met de mensen om u heen weer verder kunt.

MEE De Meent Groep is er voor mensen met:

  • Een lichamelijke beperking
  • Een verstandelijke beperking
  • Een chronische ziekte
  • Een vorm van autisme
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • En voor familie, beroepskrachten, vrijwilligers, mantelzorgers of anders betrokkenen

Onze dienstverlening is gratis, een verwijzing is niet nodig.

MEE De Meent Groep is HKZ-gecertificeerd.

MEE De Meent Groep maakt meedoen mogelijk

MEE komt met Corona hulplijn voor mensen met een beperking